Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Захар’єв В. А. Ідея, що стала реальністю.

Захар’єв В. А. Ідея, що стала реальністю. – Хмельницький : Цюпак А. А., . – 103 с. : іл., фото

Бібліотеки: НБУВ: ВА784694

Мова видання: українська

(до 5-річчя «Центру Мархоцькознавства) / Володимир Захар’єв; Держ. архів Хмельниц. обл, Комун. закл. культури «Хмельниц. обл. краєзнав. музей», Центр дослідж. історії Поділля Ін-ту історії України НАН України при Кам’янець-Поділ. нац. ун-ті ім. Івана Огієнка.

Категорії

Автор: Захар’єв Володимир Анатолійович (1963 р. –)

Предмет: Нові надходження