Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Соловьёв С. М. История России с древнейших времён.

Соловьёв С. М. История России с древнейших времён. – М.: Соцэкгиз, – 1964 гг., кн. 1 – 15.
2 вид.: Соловьёв С.М. Сочинения в 18 кн. – М.: Мысль, 1990 г., кн. 5 = 718 с.; 1991 р., кн. 6 = 671 с.; 1991 р., кн. 7 = 701 с.

Бібліотеки: НБУВ: В306666/1-15

Мова видання: російська

Є ряд старих видань.

2 вид., кн. 5: т. 9 (царювання Михайла Федоровича 1613 – 1645 рр.; внутрішній стан Московської держави за царювання Михайла Федоровича; про статтю п.Костомарова «Іван Сусанін»); т. 10 (стан західної Росії в кін. 16 – 1 пол. 17 ст.; царювання Олексія Михайловича (гл.3 – 4 повністю присвячені Б.Хмельницькому)).

Кн. 6: т. 11 (продовження царювання Олексія Михайловича (гл. 1 – 3 повністю присвячені справам України)); т. 12 (продовження і закінчення царювання Олексія Михайловича (гл. 1 – 4 повністю присвячені справам України)).

Кн. 7: т. 13 (Росія перед добою перетворень; царювання Федора Олексійовича; московська смута 1682 р.); т. 14 (правління царівни Софії; падіння Софії; діяльність царя Петра до першого Азовського походу; закінчення двовладдя; царювання Петра_1 Олексійовича до 1703 р.).

Категорії

Автор: Соловйов Сергій Михайлович (1820 – 1879 рр.)

Діячі (6): Михайло Федорович цар (1596 – 1645 рр.), Олексій Михайлович цар (1629 – 1676 рр.), Петро 1-й (1672 – 1725 рр.), Софія Олексіївна царівна (1653 – 1704 рр.), Федір Олексійович цар (1661 – 1682 рр.), Хмельницький Богдан (біля 1595 – 1657 рр.)

Предмет: Загальні праці з історії Росії