Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Парамонов А. Ф. Історія роду Квіток.

Парамонов А. Ф. Історія роду Квіток. – Харків: Харківський приватний музей міської садиби, р. – 152 с.

Мова видання: українська

Ця книга – збірник про видатну родину української історії та культури, рід Квіток. До цього роду належали козацькі старшини, чиновники, історики, однак найвидатнішою постаттю є родоначальник української прози Григорій Квітка-Основ’яненко. Наводиться на сьогодні найповніша генеалогія Квіток з важливими екскурсами в тогочасний побут, історія родового «гнізда» роду – села Основи, перша велика біографія українського класика пера Григорія Данилевського. Зазначено бібліографічний опис книжок XVII – XVIII cт., що належали родині, прижиттєва бібліографія творів Григорія Квітки-Основ’яненка. Також публікуються наявні витяги із «Літопису Квіток» – важливого джерела з історії України.

Категорії

Автор: Парамонов Андрій Федорович (1969 р. –)

Діяч: Квітки