Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Кіктенко В. О. Історія українського китаєзнавства (XVIII – початок XXI століття).

Кіктенко В. О. Історія українського китаєзнавства (XVIII – початок XXI століття). – Київ: р. – 388 с.

Мова видання: українська

У книзі на основі дослідження широкого кола джерел зроблено спробу реконструкції й аналізу історії розвитку українського китаєзнавства від зародження дотепер як частини загального процесу розвитку китаєзнавства у Східній Європі. У праці визначено походження, закономірності та напрямки розвитку українського китаєзнавства шляхом створення відповідної біобібліографії та визначення інституційних процесів. Детально проаналізовано основні напрямки розвитку цієї галузі знань, що пов’язані із вивченням внеску українських науковців у дослідження історії, філософії, культури, мови, літератури, соціально-економічного та політичного розвитку Китаю. Особливу увагу приділено встановленню відповідних ліній наступності в українському китаєзнавстві. Для реконструкції історії українського китаєзнавства були використані невідомі та маловідомі архівні матеріали й наукові публікації українських вчених, присвячені Китаю.

Категорії

Автор: Кіктенко Віктор Олексійович

Предмет: Інші країни Азії