Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Ісіченко І. Історія української літератури: епоха Бароко (XVII–XVIII cт.).

Ісіченко І. Історія української літератури: епоха Бароко (XVII–XVIII cт.). – Львів: Святогорець, р. – 568 с.

Мова видання: українська

Навчальний посібник присвячений розглядові українського літературного життя ранньомодерної доби, виокремленої проф. Дмитром Чижевським як доба Бароко. Ідучи за програмою університетського курсу історії української літератури, книга систематизує текстовий масив XVII–XVIII ст. відповідно до жанрової структури, в доступній для студентів формі пропонує фаховий аналіз найвідоміших писемних пам’яток цієї доби, здійснюючи його на широкому суспільно-культурному тлі. Автор нагадує універсальні ознаки стилю бароко та приділяє увагу самобутності його українського різновиду. Окремо розглядаються ключові для ранньомодерної епохи поняття Контрреформації, сарматизму, «козацького бароко».

Категорії

Автор: Ісіченко Юрій Андрійович (1956 р. –)

Предмети (3): Підручники з історії України для вищої школи, Синтетичні праці з української літератури 13 – 18 ст., Українське літературне бароко