Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Адрианова-Перетц В. П. Из истории русско-украинских связей в 17 в.: украинские переводы «Хождения» игумена Даниила и «Сказания Афродитиана».

Адрианова-Перетц В. П. Из истории русско-украинских связей в 17 в.: украинские переводы «Хождения» игумена Даниила и «Сказания Афродитиана». – Исследования и материалы по древнерусской литературе, г., т. 1, с. 245 – 299.

Бібліотеки: НБУВ: В309726/1

Мова видання: російська

Історичний період: 17 ст.

«Сказання Афродітіана» – апокриф.

Категорії

Автор: Адріанова-Перетц Варвара Павлівна (1888 – 1972 рр.)

Предмети (2): Історія культури Московського царства 16 – 17 ст., Міжнародні зв’язки української літератури 13 – 18 ст.