Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Сковорода Г. С. Ізраїльський Змій.

Сковорода Г. С. Ізраїльський Змій. – Х.: Харківський приватний музей міської садиби, .- 172 с.: факсиміле.

Мова видання: українська

Упор. Г. В. Путова.

“Ізраїльський Змій” є одним з найцікавіших творів останнього періоду життя і творчості Г. С. Сковороди. У трактаті відображена позиція автора щодо ролі Біблії у житті людини, необхідності правильного прочитання і сприйняття Святого Письма для досягнення духовної гармонії та єдності з Богом.

У виданні вперше в історії факсимільно відтворюється другий – змінений і доповнений – варіант твору, що зберігається у ЦДІАК України.

Категорії

Автор: Сковорода Григорій Савич (1722 – 1794 рр.)