Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Ананян Ж. А., Бархударян В. Б. К вопросу об этапах заселения армянами территории УССР: 11 – 17 вв.

Ананян Ж. А., Бархударян В. Б. К вопросу об этапах заселения армянами территории УССР: 11 – 17 вв. – «Проблеми історії та археології давнього населення України», К., Наукова думка, р., с. 5 – 6.

Бібліотеки: НБУВ: ВА505842

Мова видання: російська

Історичний період: 11 – 17 ст.

1. Після нашестя сельджуків в 11 ст. – вірмени в Києві в кін. 11 – поч. 12 ст.

2. Заснування Львова, виникнення перших поселень на Поділлі та Волині – 13 ст.

3. В 14 ст. після падіння Кілікійського царства – еміграція до Криму та Поділля.

4. Після захоплення Кафи турками в 1475 р. – еміграція до Молдавії, Валахії, України.

5. Еміграція під час турецько-іранських воєн за Вірменію в кін. 16 – поч. 17 ст.

Категорії

Автори (2): Ананян Ж. А., Бархударян В. Б.

Предмети (3): Вірмени у Кримському ханстві, Національні групи Молдавії, Розселення вірмен в Україні