Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Карти і плани в джерелознавчих студіях Лідії Пономаренко.

Карти і плани в джерелознавчих студіях Лідії Пономаренко. – К.: Академперіодика, р. – 668 с.

Мова видання: українська

(з описом картографічних джерел Інституту рукопису НБУ імені В.І. Вернадського та додатком відомостей про карти і плани з історії України в російських архівних та рукописних зібраннях) / упор.: А.В.Пивовар.

Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського

Російський державний архів давніх актів, м.Москва

Російський державний історичний архів, м.Санкт-Петербург

Російський державний військово-історичний архів, м.Москва

Російський державний архів військово-морського флоту, м.Санкт-Петербург

Санкт-Петербурзький філіал Архіву Російської Академії наук

Російська національна бібліотека, м.Санкт-Петербург

Рукописний відділ Бібліотеки Російської Академії наук, м.Санкт-Петербург

Відділ картографії Російського географічного товариства, м.Санкт-Петербург

Російська державна бібліотека, м.Москва

Державний історичний музей, м.Москва

Категорії

Автори (2): Пономаренко Лідія Антонівна (1922 – 2013 рр.), Пивовар Анатолій Васильович (1958 р. –)

Предмети (2): Видання і каталоги карт України, Описи архівів України