Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Бубенок О. Б. Хозари в історії Східної Європи.

Бубенок О. Б. Хозари в історії Східної Європи. – К.: р. – 316 с.

Мова видання: українська

Книгу присвячено подіям у степах східної Європи, пов’язаних з хозарською експансією в VіI–X ст.

Автор книги зосереджує увагу на ключових питаннях хозарської історії – етногенезі хозар, часі та обставинах міграцій хозар до східної Європи, етносоціальній структурі хозарського суспільства, походженні хозарського двовладдя, причинах релігійної толерантності хозар, поширенні монотеїстичних релігій серед хозар, часі та обставинах конверсії хозар у юдаїзм, особливостях поширення юдаїзму в хозарському каганаті, характері присутності хозар на східнослов’янських землях, особливостях взаємовідносин хозар з народами півдня східної Європи, призначенні хозарської фортеці саркел, проблемі нащадків хозар на півдні східної Європи тощо. Автор пропонує власне бачення цих подій історії хозар.

Категорії

Автор: Бубенок Олег Борисович (1962 р. –)

Предмет: Хозарський каганат