Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Банёнис Э. «Книги листов судовых и данин» 1492 – 1506 гг.

Банёнис Э. «Книги листов судовых и данин» 1492 – 1506 гг. – «Литовская метрика: ТД», Вильнюс, г., с. 33 – 36.

Бібліотеки: НБУВ: ВА482473

Мова видання: російська

Історичний період: 1492 – 1506 рр.

Система ведення справ у канцелярії в.кн.Литовського.

Категорії

Автор: Баніоніс Егідіюс Донатович (1948 – 1993 рр.)

Предмети (2): Внутрішня історія Великого князівства Литовського, Дослідження Литовської метрики