Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Колективізація в Закарпатті.

Колективізація в Закарпатті. – Ужгород : Карпати, . – 798 с. : фот.

Бібліотеки: НБУВ: ВС58810

Мова видання: українська

Історичний період: 1944 – 1955 рр.

Політичні та адміністративні заходи примусового впливу на селян. 1944 – 1955 : зб. арх. док. і матеріалів / Закарпат. облдержадмін [та ін.]; [упоряд. О. М. Корсун].

Категорії

Предмет: Нові надходження