Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Коліївщина: 1768–1769 роки у документальній та мемуарній спадщині.

Коліївщина: 1768–1769 роки у документальній та мемуарній спадщині. – К.: Ін-тут історії України, р., т. 1 – 494 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 1768 – 1769 рр.

Т. 1: Документи архіву Коша Нової Запорозької Січі / За ред. акад. Валерія Смолія. Упорядкування, передмова та коментарі Івана Синяка.

Джерельна база публікації охоплює справи № 227, 228 та 229 фонду № 229, що зберігається в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ.

Документи цих справ подають відомості про перебіг Коліївщини на Правобережжі, інформують про активізацію гайдамацького руху на Запорожжі в цей час, висвітлюють превентивні заходи Коша у боротьбі з гайдамацтвом на території Вольностей, розкривають невідомі та маловідомі прізвища гайдамацьких ватажків та діяльність їхніх загонів. Публіковані джерела містять відомості про запорозько-польські і козацько-татарські стосунки цієї доби.

Цей том продовжує серійну багатотомну публікацію корпусу документів архіву Коша Нової Запорозької Січі; водночас ним розпочинається нове видання документальних і наративних джерел до історії Коліївщини, 250-річчя якої відзначалося 2018 року.

Категорії

Предмети (2): Збірники документів до економічної історії та класової боротьби 1648 – 1783 рр., Коліївщина 1768 р.