Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Лаврів П. Колонізація українських і суміжних степів.

Лаврів П. Колонізація українських і суміжних степів. – К.: Просвіта, р. – 55 с.

Бібліотеки: НБУВ: ВА562495

Мова видання: українська

Українські степи, їхнє багатство і сива минувшина. Запорозька Січ. Чужинецькі колонізатори у 18 ст. Землі запорозьких вольностей у часи існування Нової Січі. Новоросійська губернія. Переселення християн з Кримського півострова. Херсонська губернія. Крим. Колонізація причорноморських і приазовських степів на переломі 18 – 19 ст. Німецькі колоністи. Молдавани й інші колоністи. Закріпачення селян. Колонізація буджацьких і бесарабських степів. Подальша колонізація Катеринославської, Херсонської і Таврійської губерній. Заселення Донської області. Продовження колонізаційної політики за совєтської влади. Національна політика ВКП(б)-КПСС у степовій Україні. Українці в причорноморських і приазовських степах після розпаду СССР.

Категорії

Автор: Лаврів Петро Іванович (1923 – 2003 рр.)

Географічний об’єкт: Південна Україна

Предмет: Заселення окремих частин України