Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Козацькі старожитності Лівобережжя Дніпра ХV-XVIII століття.

Козацькі старожитності Лівобережжя Дніпра ХV-XVIII століття. – Суми : Сумський державний університет, р. – 140 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 2015 р.

Зб. матер. І Міжрег. археолог. чит. (Охтирка, 19-20 жовтня 2015 р.) / ред. колегія : В. М. Власенко, С. І. Дегтярьов, І. І. Кривошея та ін.

Історичні студії

Власенко В.М. (Суми) Праці С.В. Бородаєвського у часописах балканських країн 5

Дегтярьов С.І. (Суми) Опис села Велике Устя 1760 р. 8

Дегтярьов С.І., Дігтяр А.О. (Суми) Опис села Корильськ 1760 р. 17

Дзюбан В.В. (Брянск, РФ) Обыденный аспект в субкультуре казачей жизни и формы его трансформации (XVIII-XIX вв.) 24

Кривошея І.І. (Умань) Бунчукове товариство Гетьманщинив першій половині XVIII cт.: статус і чисельність 36

Супруненко О.Б. (Полтава) Видатний археолог, пам’яткоохоронець, музейник і педагог – уродженець Охтирки 44

Археологічні студії

Берест Ю.М. (Охтирка) Некрополь козацького часу поблизу Покровського собору в Охтирці 57

Бондар О. (Чернігів) Укріплення Березни у ХVII-ХVIIІ ст. 62

Гречко Д.С., Кравченко О.М., Осадчий Є.М., Приймак В.В. (Київ-Суми) Матеріали козацького часу з посаду сотенного містечка Куземин 67

Дубінін В.М. (Суми) З історії дослідження селітрянихмайданів Охтирського району 73

Корост І.І., Шапорда О.М. (Котельва) Археологічні знахідки козацької доби з території та найближчої округи Більського городища в наукових фондах заповідника «Більськ» 75

Коротя О.В. (Суми) Неруйнівні методи вивчення пам’яток селітроваріння 78

Котенко В.В. (Полтава) Дослідження гончарства литовсько-руської доби в 20-50 роках ХХ ст. 83

Осадчий Є.М. (Суми) Селітроварні комплекси середньої Ворскли (матеріали до «Зводу пам’яток історії та культури України. Сумська обл.») 86

Плаксіна О.В. (Путивль) Вістря стріл золотоординського часу з околиць с. Чаплищі 99

Приймак В.В. (Суми) Дозорні (сторожові) пункти козацької доби 102

Пуголовок Ю.О. (Полтава) Актуальні питання вивчення гончарства козацької доби 110

Скирда В.В., Скирда І.М. (Харків) Козацька проблематика на археологічних з’їздах 114

Шерстюк В.В. (Полтава) Селітроварні майдани Оржиччини 119

Категорії

Географічний об’єкт: Лівобережна Україна

Предмет: Збірники статей з археології