Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Краєзнавство Переяславщини.

Краєзнавство Переяславщини. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.).: Домбровська Я.М., р. – 154 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 2015 р.

Матеріали круглого столу, 16 жовт. 2015 р., м. Переяслав-Хмельницький / [Редкол.: О.В. Колибенко та ін.; упоряд. Т.Ю. Нагайко].

Горбовий О., Колибенко О. Звіт про проведену роботу Переяслав-Хмельницького міського осередку Київської обласної організації Національної спілки краєзнавців України за 2012–2015 рр. 6

Бова І. Особливості застосування рослинних матеріалів у реставраційній справі Музею народної архітектури та побуту середньої Наддніпрянщини 17

Висовень О. Роль співдружності студентів християн у збереженні та розвитку духовних традицій Переяславщини на сучасному етапі 24

Вовкодав В. Панорама музейного життя на сторінках газети «Вісник Переяславщини» (1991–2014 рр.) 31

Вовкодав С. До проблеми пошуку знівельованих сегментів «Змійових» валів Переяславщини 38

Губочкін М. Нумізматичні знахідки на території Кропивнянщини 45

Жам О. Краєзнавча рубрика «Люби і знай свій рідний край» газети «Вісник Переяславщини»: історія створення 51

Заїка Н. До історії створення музею українського рушника (20-річчя музею українського рушника) 54

Коржов Ю. Джерельна база генеалогії козацько-селянських родоводів жителів села Ташань 63

Набок Л. Вулиці міста Переяслава: історія назв 91

Подрига В. Особливості спогадів Валентини Мазур (Мамітько) про окупаційний період 1941–1945 років у Дем’янцях Переяславського району 106

Ткаченко В. Краєзнавча діяльність В. Чубука-Подільського 111

Ткаченко Н., Чередніченко Л. Олена Іванівна Юзвікова – музейник, пам’яткоохоронець, краєзнавець 117

Фігурний Ю. Роль В. Борисенко у дослідженні етнокультурних традицій Наддніпрянщини 130

Юхименко Н. Традиції випікання хліба на Поліссі 145

Категорії

Географічний об’єкт: Переяслав

Предмет: Краєзнавство України