Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Культура історичної пам'яті.

Культура історичної пам'яті. – К.: . – 598 с.

Бібліотеки: НБУВ: ВА773954

Мова видання: українська

Європейський та український досвід / [Ю. Шаповал та ін.]; за заг. ред. д-ра іст. наук, проф. Юрія Шаповала; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса.

Категорії

Предмет: Національна пам’ять