Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Ричка В. М. «Київ – Другий Єрусалим» (з історії політичної думки та ідеології середньовічної Русі).

Ричка В. М. «Київ – Другий Єрусалим» (з історії політичної думки та ідеології середньовічної Русі). – К.: Ін-т історії України, р. – 243 с.

Мова видання: українська

У книзі досліджується проблема рецепції на києво-руському грунті візантійської політичної культури й відтворюються процеси становлення і шляхи розвитку старокиївської ідеології. В роботі виявлено символічне наповнення уявлень давньоруських книжників-історіографів про витоки державності на Русі та набуття її столицею статусу сакрального града. Простежується виникнення у давньоруській суспільно-політичній думці міфологеми Київ — Другий Єрусалим та подальша трансформація її змісту.

Категорії

Автор: Ричка Володимир Михайлович (1955 р. –)

Предмети (2): Історіографія Києва, Суспільна думка в Україні