Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Кириличні стародруки у фондах бібліотеки отців василіян при свято-Онуфріївському монастирі у Львові XVI–XIX століть: каталог.

Кириличні стародруки у фондах бібліотеки отців василіян при свято-Онуфріївському монастирі у Львові XVI–XIX століть: каталог. – Жовква: Місіонер, р. – 204 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 1989 – 2015 рр.

Каталог є результатом науково-бібліографічного опрацювання кириличних видань XVI – початку ХІХ ст. з фондів Львівської центральної провінційної бібліотеки Отців Василіян при Свято-Онуфріївському монастирі.

У каталозі вміщено детальні описи книг, що надійшли у бібліотеку впродовж 1989–2015 рр., вступну частину та покажчики. Колекція кириличних стародруків Львівської бібліотеки Отців Василіян при Свято-Онуфріївському монастирі нараховує 69 примірників і є однією з найбільших бібліотечних колекцій відроджених василіанських монастирів, а також й інших чернечих чинів та згромаджень Української Греко-Католицької Церкви.

У каталозі описано книжкові пам’ятки, що вийшли друком в Острозі, Львові, Києві, Почаєві, Уневі, Супраслі, Москві та в старообрядницьких друкарнях. Найдавнішими та найціннішими можна вважати два видання друкарні В.К.Острозького в Острозі – Біблію, видану Іваном Федоровичем у 1581 р. та «Книгу о постничестві» Василія Великого, видану в 1594 р. Представлений у складі збірки «Образ моління повсякденного» (Почаїв, 1781), раніше не був зафіксований у жодній бібліографії стародруків. Серед описаних раритетів збірки – Євангеліє (Москва, 1703), Псалтир (Київ, 1733), «Чин поставлення єпископа Антонія Ангеловича» (Львів, 1796).

Каталог містить велику кількість зображень стародруків, що унаочнюють мистецтво давньої книги.

Каталог кириличних стародруків збірки Отців Василіян при Свято-Онуфріївському монастирі у Львові вводить у широкий науковий обіг новий книгознавчий матеріал, який слугуватиме джерелом для подальших історико-книгознавчих досліджень та різнобічних гуманітарних студій.

Категорії

Автор: Волощенко Станіслав

Предмет: Українська рукописна книга