Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Стяжкіна О. В. Людина в радянській провінції: освоєння (від)мови.

Стяжкіна О. В. Людина в радянській провінції: освоєння (від)мови. – Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, . – 295 с. : табл.

Бібліотеки: НБУВ: ВА771233

Мова видання: українська

Донец. нац. ун-т, Іст. ф-т.

Категорії

Автор: Стяжкіна Олена В.

Предмет: Радянська Україна (1923 – 1991 рр.)