Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Метафора спільного дому: Заславщина багатьох культур.

Метафора спільного дому: Заславщина багатьох культур. – Ізяслав – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», . – 278 с.

Мова видання: українська

Південно-Східна Волинь в дописемний період і добу середньовіччя

Земельні володіння «некоронованих королів Русі» князів Острозьких та Заславських

У складі двох імперій. Заславщина від кінця XVIII до початку 90-их років ХХ століття

Пам’ятки історії та культури міста Ізяслава і району

Документи і матеріяли

Miscellanea

Категорії

Діяч: Заславські (князівський рід) (2 пол. 15 ст. – 1682 р.)

Географічний об’єкт: Ізяслав

Предмет: Краєзнавство України