Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Бойко А. В. Методика обработки массовых сведений о хлебных ценах на Украине в к.18 – н.19 вв.

Бойко А. В. Методика обработки массовых сведений о хлебных ценах на Украине в к.18 – н.19 вв. – «Теория и методика историографических и источниковедческих исследований», Днепропетровск, г., с. 82 – 86.

Бібліотеки: НБУВ: ВА504624

Мова видання: російська

Історичний період: 18 – 19 ст.

Досить повні дані по Катеринославській, Херсонській, Таврійській губ. є за 1791, 1796, 1823 рр. С. 83: на підставі коефіцієнтів кореляції «ми можемо говорити про те, що в к.18 ст. склалися місцеві хлібні ринки, які відповідали губернському поділу».

Категорії

Автор: Бойко Анатолій Васильович (1960 – 2010 рр.)

Географічні об’єкти (3): Катеринославська губернія, Таврійська губернія, Херсонська губернія

Предмети (2): Археометрія, Внутрішня торгівля України у 1648 – 1783 рр.