Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Аливанцева Е. В. Мифологизированная история Скифии в интерпретации Д.Яворницкого.

Аливанцева Е. В. Мифологизированная история Скифии в интерпретации Д.Яворницкого. – «Регіональне та загальне в історії», Дніпропетровськ: Пороги, р., с. 266 – 267.

Мова видання: російська

Історичний період: 1925 р.

Стаття «Стародавні жителі України» (1925 р.)

Категорії

Автор: Аліванцева Олена Валентинівна (1957 р. –)

Діяч: Яворницький Дмитро Іванович (1855 – 1940 рр.)

Предмет: Скіфи