Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Тютюнджи М., Красножон А. Місто Ізмаїл та його фортифікація

Тютюнджи М., Красножон А. Місто Ізмаїл та його фортифікація – Одеса: Чорномор’я, р. – 584 с. : 266 іл.

Мова видання: українська

До монографії включено кілька десятків османських та російських документів, які розкривають маловідомі сторінки історії Ізмаїла XVI-XIX ст. Особливу увагу в книзі приділено проблемі заснування цього міста та першим султанським указам, які супроводжували процес становлення Ізмаїла (який спочатку носив назву Мехмедабад – «місто Мехмеда», на честь засновника – однієї з найбільш впливових фігур Османської імперії другої половини XVI ст., Мехмеда-ага Хабеші).

Докладно висвітлюються соціально-економічні аспекти життя міста у перші роки існування. Крім документальних джерел, книга містить десятки планів, карт і схем фортеці, міста і прилеглої місцевості XVII-XIX ст. Окремим предметом дослідження є історична топографія міста, а також еволюція розвитку фортифікації Ізмаїла, османська епіграфіка, історія будівництва церков.

Категорії

Автори (2): Тютюнджи Мехмет, Красножон Андрій Васильович

Географічний об’єкт: Ізмаїл

Предмет: Турецькі володіння на українських і суміжних землях