Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Кононенко В. Модернізація Гетьманщини: проекти української адміністрації 1687 - 1764 рр.

Кононенко В. Модернізація Гетьманщини: проекти української адміністрації 1687 - 1764 рр. – К.: р. – 305 стор.

Мова видання: українська

Історичний період: 1687 – 1764 рр.

У книзі охоплено та проаналізовано найяскравіші проекти реформ української адміністрації Гетьманщини. Вивчення модернізаційних змін, які впроваджувалися козацькою елітою, – це тема, котра містить великий евристичний потенціал у студіях над українською автономією кінця 1680 — початку 1760-х рр.

Результати проведених наукових розвідок сприяють переосмисленню ролі та значення козацької адміністрації у вітчизняній історії.

Ad fontes 14

Опубліковані документи 15

Архівні свідчення 20

Теорія й методологія 27

Модернізація як історіографічний конструкт та явище 28

Особливості методології дослідження теми 47

Мазепинська поміркована модернізація 55

Зростання ефективності центральної адміністрації 56

«Направа» мілітарної та фіскальної сфер 61

Політика щодо Церкви, освіти й науки 73

Тенденції у судочинстві та праві 76

Проекти 1710 — початку 1720-х рр. 82

«Договори та постанови» 1710 р. як модернізаційний проект 83

Діяльність І. Скоропадського 98

Активність П. Полуботка. 102

Проекти кінця 1720 — початку 1730-х рр. 118

Раціоналізація функціонування козацької адміністрації 118

«Новизни» у фінансах та армії 129

Паростки новацій у культурному житті 133

Спроби поліпшення правової системи 135

Модернізаційні проекти за гетьманування К. Розумовського 141

Реформування центральної адміністрації 141

Зміни у фінансах та війську 157

Нововведення у сфері культури, освіти, науки 165

Поміркована модернізація судочинства 172

Категорії

Автор: Кононенко Василь

Предмет: Верховна влада у 1648 – 1783 рр.