Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Горін С. М. Монастирі Луцько-Острозької єпархії кінця XV - середини XVII ст.: функціонування і місце у волинському соціумі.

Горін С. М. Монастирі Луцько-Острозької єпархії кінця XV - середини XVII ст.: функціонування і місце у волинському соціумі. – Л., . – 35 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА405504

Мова видання: українська

Автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.01 / Горін Сергій Миколайович; Нац. акад. наук України, Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича та Ін-т народознав.

Категорії

Автор: Горін Сергій Михайлович

Предмет: Нові надходження