Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Музеї та реставрація [2018].

Музеї та реставрація [2018]. – К.: р. – 346 с.

Мова видання: українська

… у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності.

Алиева Саадат, Мурсагулиев Муса, Насибли Юнис Достижения в пропаганде и актуальные проблемы реставрации памятников западного региона Азербайджана (в свете законодательства об охране культурного наследия и сотрудничества с ведущими профильными центрами) 3

Альгимантас Вайнейкис, Янина Лукшененe, Бируте Мишкиненe, Инга Петкутитe, Юрате Сенвайтенe Целлюлозные эфиры – клеи для дублирования масляной живописи. Исследование и применение в консервации 7

Аманмурадов Нурберди Культурна спадщина та музеї Туркменістану в контексті діалогу культур 8

Андрианова Е. Б., Бискулова С. А., Шостак Е. Д. Исследование и переатрибуция двух ксилографий Альбрехта Дюрера из коллекции Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко 10

Атаманчук І. В. К. Ф. Богаєвський та діорама Дніпробуду 13

Бардік М. А. Оновлення розписів Успенського собору Києво-Печерської лаври як джерело їхньої атрибуції 19

Бартош А. Є. Реставрація Троїцької надбрамної церкви у другій половині 20 ст. (за щоденниками художників-реставраторів Марампольських) 23

Беліловська А. В. До питання обміну досвідом та підвищення кваліфікації художників-реставраторів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника 28

Берёзкин А. П. К вопросу атрибуции уникальной камяной иконы 30

Бернацкая К. А. Комплекс мероприятий и услуг музея «Замковый комплекс «Мир» – важнейший компонент сохранения и широкой популяризации историкокультурного наследия 34

Бойко-Гагарін А. С., Макаренко М. М. Щодо дизайну вхідного квитка у музей 38

Боренько Н. В. Наукове комплектування, зберігання та реставрація музейних предметів групи «Гончарство» у Львівському скансені 56

Борисенко М. О. Реставрація творів архітектурної графіки на кальці 60

Валентирова Катерина Актуальні проблеми збереження та реставрації артефактів, знайдених в ході підводних досліджень, в умовах археологічної лабораторії 63

Варивода А. Г. Атрибуція двох зруйнованих пам’яток українського церковного гаптування доби бароко з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника 65

Велігура Н. М. Авангард в українському акварельному живописі: футурист Анатолій Петрицький 70

Вечерський В. В. Збереження традиційного характеру середовища буферних зон об’єктів всесвітньої спадщини в Києві 72

Гага-Шереметьєва С. В., Марченко Г. А. Діяльність реставраційних організацій Лондона та Києва. Обмін досвідом 75

Гжегож Гжибек, Збігнєв Малодобрий Музейний образ солдата (воїна) як вираження пам’яті епохи та соціальної культури. Етичний та освітній аналіз 78

Гладун О. Д. Інтуїції музею майбутнього у «синтетичній» концепції Федора Шміта 79

Гриб Ю. С. Атрибуція – вагома складова експертизи предмета 82

Гурин Катерина, Козовльова Валентина, Трикоз Олена Підготовка професійних кадрів реставраторів Національного музеюзаповідника українського гончарства в Опішному 85

Денисюк Ж. З. Музеї в контексті комунікативних стратегій сучасного суспільства 88

Джулай М. В., Гаврилюк Е. А. Китайский фонарь: исследования и атрибуция 90

Виргиния Жигялене, Раса Беляускайте-Миколайтене, Юрга Багдзявичене, Лайма Грабаускайте, Габия Сурдокайте-Витене Исследование и реставрация бисерного антепедиума 93

Дзима В. В., Миколенко Л. В., Білокінь О. В. Михайлова гора: історичне значення, перспективи розвитку, проблеми сьогодення 94

Зайченко О. К. Питання професіоналізації у збереженні культурної спадщини 97

Залевська М. М. Збереження культурної і мистецької спадщини у вишивках золотними нитками 105

Індутний В. В., Походяща О. Б. Між оригіналом та копією 108

Карпов В. В. Ретроспективний погляд на формування Музею Збройних сил України (1995 – 1996 рр.) 115

Кириллова Е., Распопина В. А. Результаты исследования техники и технологии афонских икон (из коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника) 126

Коломієць О. П. «Меню царського обіду» Віктора Васнецова з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника 129

Колосовская О. В. Два этапа археологических исследований фундаментов дворца князей Святополк-Мирских 134

Кондратюк А. Ю. Матеріали з історії реставрації ікон іконостаса Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 139

Корнієнко В. В., Капоріков Д. Л., Колодницький Л. Б. Реставраційне відкриття на хорах Софії Київської (за підсумками робіт 2017–2018 рр.) 145

Красовський С. О. Міжнародний туризм як засіб формування привабливого образу України: дестинації і комунікація 148

Кургаева С.-Е. В. Идеограммы женской груди в иероглифическом письме древних цивилизаций 151

Курлов В. В., Онопрієнко Н. О. Питання реставрації зруйнованих пам’яток із позолоченого срібла в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника 159

Левицька Ю.С. Особливості реставрації українського живопису на полотні 1980-х років на прикладі творів В. Лисенка та М.Соченко 165

Личковах В. А. Роздуми над монографією Інни Яковець «Художній музей 21 століття» (Черкаси, 2016) 171

Лопухіна О. В. Живописний палімпсест XVIII ст. з архімандричих келій Києво-Печерської лаври 175

Лузан А. М. Етнографічна екскурсія-квест «Смачна екскурсія» як одна з форм збереження нематеріальної культурної спадщини – традиційної гастрономічної культури Слобожанщини 179

Марченко І. Я. Консервація та (або) реставрація живопису: порівняння сучасного пратичного досвіду «західного» та вітчизняного музею 182

Митківська Т.І., Коваль Е.З. Мікологічне обстеження монументального живопису у Софіївському соборі Національного заповідника «Софія Київська» 185

Митківська Т. І. Мікологічний стан пам’яток: інтерпретація результатів дослідження 187

Німенко Н. А. Становлення Роменського краєзнавчого музею у 1920-х рр. 191

Орлик М. Ю., Андріанова О. Б., Біскулова С. О., Форманюк Т. М. Ікона «Георгій Переможець»з колекції Національного музею історії України 195

Остапчук А. М., Капоріков Д. Л., Марченко Г. А. Дослідження монументального живопису XVIII ст. у барабані вівтаря приділа Св. Миколая собору Святої Софії Київської у інфрачервоних променях 198

Павлів О. В. Напередодні відкриття музею-садиби родини Бойдуників ім. Теодора Бойдуника 201

Педченко В. О., Борисенко М. О. Проблеми реставрації великоформатних графічних проектів урядового центру Києва 205

Инга Петкутите, Юрга Багдзявичене, Бируте Бражинскене, Рута Янонене, Бируте Мишкинене, Томас Ручис, Вильма Шилейкене, Альгимантас Вайнейкис Картина неизвестного художника XVII в. «Непорочное зачатие Девы Марии». Исследования и реставрация 211

Петліна Д. Д. Особливості реставраційної практики Державних науково-дослідних реставраційних майстерень у 1950-ті рр. 214

Петруня А. П. Становлення та розвиток музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини (кінець 50 – 70 рр. 20 ст.): постановка проблеми 217

Пилипенко І. Я. Підготовка художників-монументалістів у майстерні монументального живопису і храмової культури Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури 221

Питателева Е. В. Атрибуция несохранившихся росписей художника Георгия Попова на основе лаврских довоенных фотоматериалов и уцелевших живописных композиций 223

Пушонкова О. А. До питання формування культури історичної пам’яті в Україні у музейних проектах 226

Ревенок Н. М. Східноазійська ваза з інкрустацією перламутром (дослідження та реставрація) 229

Рыжова О. О., Ивакина И. Ю., Батенко Н. М., Распопина В. А. Особенности стиля, техники и технологии лаврских икон (на примере памятников из коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника) 233

Руденко С. Б. Маркетинг культурних цінностей в контексті ринкової теорії соціально-культурної сутності музею 236

Сердюк О. С., Крутенко А.М., Кондрашов А.О. Приклади редакційно-фібульних викривлень авторських текстових та ілюстрованих матеріалів з музейних колекцій 242

Сидорчук Ірина, Кофанова Ольга, Згурська Олександра Соціокультурний потенціал музеїв України 245

Сидорчук Т. М. Віртуальний музей Києво-Могилянської академії: концепція, шляхи створення, перспективи міжмузейної інтернет-комунікації 248

Сиротинська Н. І. Історичний контекст формування соціогуманітарного простору в Україні (на прикладі рукописних нотолінійних ірмологіонів XVII ст.) 251

Скоромна А. К. Методи та способи застосування різних матеріалів при відтворенні втрачених фрагментів на археологічних та етнографічних керамічних виробах 253

Славінська Г. О. До питання атрибуції східного ворсового килима № Тк-192 з колекції Музею східного мистецтва – відділу Львівської національної галереї мистецтв ім. Б. Г. Возницького 256

Тимченко Т. Р. Художні матеріали українських живописців XVIII ст. (за документами, опублікованими П. М. Жолтовським) 263

Філіна А. П., Скабодіна А. В., Скорубська Т. М. Культуротворчий потенціал музеїв 267

Філіпова Г. В. Вклади князя О. Д. Меншикова до ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври 270

Цитович В. І. Дослідження у наскрізному світлі в експертизі творів живопису 273

Харсун О. В. Образи гетьманів та полковників у живописі Данила Нарбута: особливості інтерпретації 283

Чайка В. В. Музейні заклади північноамериканської української діаспори як репрезентанти історичної пам’яті та національно-культурної ідентичності 287

Черевко І.А. Збереження ландшафту Києво-Печерської лаври в умовах техногенних навантажень 290

Чорна Л. О. Анатолій Зіновійович Носів: науковець і патріот 294

Школьна О. В. Атрибуція фарфоро-фаянсових предметів для напоїв у музейній експертизі та науковій реставрації 297

Шмиголь С. П. Збереження історико-культурної спадщини серед відвідувачів НІКЗ «Чигирин» через майстер-клас із виготовлення традиційного українського віночка 303

Шульц І. В., Качан Р .І. Атрибуція «Портрета невідомого» з колекції Національного Києво*Печерського історико-культурного заповідника 306

Щит О. В. Превентивная консервация музейных коллекций и ее роль в сохранении историко-культурного наследия 310

Юхимчук М. С. Особливості музейної роботи в Національного історико-меморіального музею «Поле Берестецької битви» 311

Якубець А. В. Реакція відвідувачів Національного музею історії України на виставку «Мистецтво на службі радянської пропаганди»: спроба контент-аналізу 319

Лудковський О. Л. «Реставрація» Володимир-Волинського Успенського собору – реліквії 12 сторіччя 322

Категорії

Предмет: Збірники статей музейної тематики