Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Музеї та реставрація [2016].

Музеї та реставрація [2016]. – К.: р. – 240 с.

Мова видання: українська

… у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності.

Иванова О.В., Гаврилюк Е.А., Орлик М.Ю., Бискулова С.А., Андрианова Е.Б. Исследования знамени украинского запорожского полка из собрания Национального музея истории Украины 4

Карпов В.В. Реставрація бойового прапору армії Української народної республіки 11

Jolana Laidma. An interesting find in a chest of the Mahtra peasantry museum 15

Павлів О. З історії сімейного архіву родини Бойдуників ім. Дарії Попович (Бойдуник). Компаративістичне дослідження 23

Філіпова Г.В. Археологічні роботи А.В. Прахова в Кирилівській церкві: маловідомі подробиці (на основі матеріалів з фондів Національного заповідника «Софія Київська») 27

Зайченко О.К. Подолання пострадянськості свідомості та дій як сучасний виклик публічного управління та адміністрування у сфері культури 31

Денисюк Ж. З. Музеї як інститути соціальної пам’яті в умовах глобалізованого суспільства 39

Комаренко О.І., Лушпієнко І.Г. Накопичення освітленості музейними предметами 41

Марченко І. Я. Історія запровадження штучного освітлення в музейній практиці першої третини 20 ст. на прикладі Ермітажу 45

Осадча Т. Дослідження художньої інтерпретації творчості Олега Соколова 49

Коптюх Ю., Кузьменко А. Перпективи оновлення експозиції музею історії української православної церкви НІЕЗ «Переяслав» у руслі декомунізації 53

Муравська С. В. Експозиційна робота музеїв закладів вищої освіти України (на прикладі окремих областей) 56

Шатайло Ю. М. Сучасні технології мистецтвознавчого дослідження документів 60

Старенький І. О. Сховок першої світової війни з охоронних археологічних досліджень на території Кам’янця-Подільського в 2016 році 63

Ревенок Н. Н. Особенности реставрации произведений фаянса Киево-Межигорской фаянсовой фабрики из коллекции Национального музея истории Украины 65

Алексанова А. В. Квест на основі експозиції: досвід Черкаського обласного художнього музею 69

Гладун О. Д. До проблеми формування експозиційного простору (з досвіду Черкаського обласного художнього музею) 71

Пушонкова О. А. Формування візуального мислення у студентських проектах на базі Черкаського обласного художнього музею 72

Марченко Г.А., Онопрієнко Н.О. Типологія мідних основ ікон Києво-Печерської лаври XVIII ст. 73

Руденко С. Б. Репрезентація історії в музеях України як напрям наукових досліджень 78

Гайчук Т. С. Використання водяного пензля в реставрації творів на паперовій основі 82

Коритнянская В.Г., Бидзиля А.В. Интересные находки музейной энтомологии 85

Митківська Т.І. Біологічна безпека музейних колекцій 87

Петліна Д. Деякі аспекти історії евакуації музейних цінностей України під час другої світової війни 91

Рибка О.П. В орбіті музеїв Григорія Сковороди 94

Чижов О. І. Перетворення у державному музейництві Сумщини у першій половині 90-х рр. ХХ ст. 97

Джулай М.В., Шевченко О.В. Кинджал з колекції Національного музею історії України. історія і реставрація 100

Бартош А.Є., Марампольська В.А. Трапезна палата Києво-Печерської лаври. Етапи відродження 107

Боголюбова І.В. Національний музей «Чорнобиль» як платформа формування свідомості нового покоління 113

Мостова Н. В. Музей як інструмент примирення суспільства 118

Крез В. В. Проблематика вивчення та збереження старообрядницького іконопису з колекцій Києва 122

Оверчук А. Ю. Історіографія музеології 125

Походяща О.Б. До атрибуції творів Джорджа Доу: портрети з колекції Національного музею історії України 128

Цитович В. І. Проблематика розкриття станкового живопису в сучасній українській реставрації 133

Откович Т. М. Реставраційна освіта та реставраційна справа у Львові та західній Україні. Історія, проблеми та перспективи 136

Горська Н. Д. Соціологія музею сьогодні (на прикладі Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника) 140

Беляускайте-Миколайтене Р. Реставрация археологической керамики в центре им. Пранаса Гудинаса художественного музея Литвы 146

Мурсагулиев М. Г., Насибли Ю. М. Государственный историко-культурный заповедник «Кешикчидаг» в контексте приоритетных направлений государственного управления в сфере охраны культурного наследия в Азербайджане 150

Хомич П. М. Маневицький човен: перспективи дослідження, збереження, музеєфікації 153

Дзима В.В., Білокінь О.В. Актуалізація національних архетипів засобами реставрації об’єктів Шевченківського меморіалу 156

Іщук О. С. Особливості реставрації пам’ятки архітектури національного значення «Успенський собор» Києво-Печерської лаври 160

Дмитренко А. Атрибуція жіночого стегнового вбрання: спідниці (за збірками Волинського краєзнавчого музею і Музею етнографії Волині та Полісся при СНУ ім. Лесі Українки) 167

Путро А. О. Прибуткові будинки києва як історичний об’єкт культурної спадщини: вул. Саксаганського 172

Тимченко Т. Р. Еволюція методів дублювання станкового живопису 175

Кондратюк А. Ю. До історії реставрації стінопису Всіхсвятської церкви Києво-Печерської лаври (реставраційні роботи 1969-1973 рр.) 179

Карпов В. В. Музеєзнавчий аналіз висвітлення культурної спадщини Тараса Шевченка у Національному музеї імені Тараса Шевченка 182

Миронова С. В. Зразок написання експертного висновку бронзової фігурки «Хлопчика, що свистить» 190

Чуйко Т. П. Ювілейні шевченківські виставки: актуалізація шевченківської тематики і відображення культурної ситуації 20 ст. 194

Гинтаутас Стришка Изучение и восстановление дворца великих князей литовских в Вильнюсе как символа государственности 199

Болгарова М. Ю. Шелапов С. М. Реставрація пластини-епітафії з поховання митрополита Петра Могили: до проблеми датування народження святителя 206

Мулик А. Є. Стінопис «Відвідини Єлизавети Марією у супроводі Захарії та Йосифа» Станіслава Строїнського у вівтарній частині Вознесенського храму домініканського монастиря у Підкамені: дослідження та консервація 210

Козовльова В., Гурин К., Трикоз О. Особливості збереження монументальних глиняних скульптур просто неба в Національному музеї-заповіднику українського гончарства 214

Бут Ю.П., Костюк І.О., Якубенко О.О. Зерновик трипільський з колекції Національного музею історії України. Реставрація та атрибуція, музейна історія 216

Шевченко Н.О., Асаулова О. В. Досвід застосування методів світлової мікроскопії при дослідженні тонкодисперсних об’єктів – пігментів та наповнювачів, пам’ятки декоративно-ужиткового мистецтва «стрічка поховальна» з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника 219

Абрамова І. В. Будинок митрополита Софії Київської: музеєфікація як засіб комплексної репрезентації пам’ятки архітектури 224

Бекетова В. М. Сучасні приватні музеї в Дніпропетровській області 230

Категорії

Предмет: Збірники статей музейної тематики