Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини.

Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини. – К.: р. – 360 с.

Мова видання: українська

Анотація (російською мовою):

Demetrios A. Liakos, Vangelis Maladakis Restoration, Preservation and Promotion of Orthodox Religious Heritage: the Case of Luxury Objects 3

Jacek Chrząszczewski Ochrona i restauracja dziedzictwa kulturowego Wieliczki w latach 1976-2017 8

Nikolaos Siomkos Mount Athos: Restoration, Preservation and Promotion of Orthodox Religious Heritage; the Case of Wall-Paintings 15

Алиева Саадат, Мурсагулиев Муса, Насибли Юнис Достижения и проблемы в сохранении и пропаганде памятников западного региона Азербайджана в свете законодательства об охране культурного наследия 19

Алєксанова А.В. Музей як центр мистецтва і культури краю (на прикладі Черкаського обласного художнього музею) 22

Анисимова С.В., Емельянов Д.Н, Коршунов А.Е., Волкова Н.В. Использование полимерных водных дисперсий при обработке гипсовых материалов 26

Атаманчук И.В. Исторические аспекты росписей Ильинского храма села Терновка Запорожской области: архивное расследование 31

Барило О.А. Музеї педагогічного профілю – складова скарбниці свідомості української культури 34

Бартош А. Є., Марампольська В. А. Чудовий вилов риби. Історія знахідки та відкриття фрески 36

Берёзкин А. П. Технологическая экспертиза как неотъемлемая часть реставрации 41

Білокінь О.В., Дзима В.В. Збереження видноколів Тарасової гори – пріоритетне завдання хранителів Шевченківського меморіалу 47

Бардік М.А. Художник Києво-Печерської лаври Іринарх: переддень реставрації 51

Борисенко М.О., Педченко В.О. Реставрація і дослідження пам’яток археологічного металу 54

Бричка А. В. Чернецтво і музейна спадщина: точки дотику 58

Бут Ю.П. Реставрація скіфських ножів з розкопок Краснознам’янської експедиції інституту археології НАНУ в експозиції НМІУ 60

Велігура Н. М. Збереження спадщини акварельного живопису в музеях міста Києва 64

Вечерський В. В. Проектування музейної інфраструктури в контексті охорони пам’яток 68

Гладун О.Д. Модель інтеграції музею у соціум (на прикладі Черкаського обласного художнього музею) 71

Глебова И.Ю., Куцан О.М. Реставрация, технико-технологическое исследование и атрибуция картины П.Брейгеля Младшего «Слепцы» из собрания Одесского музея западного и восточного искусства 75

Гуцуляк Р.Б., Коренюк Ю.О., Шевченко Н.О. Результати дослідження мозаїчних і фрескових штукатурок підкупольного простору Софійського собору 2013 – 2014 рр. 80

Денисенко Н.Д., Сердюк О.С. Ідентифікація твору спільної творчості художників Кандинського В.В. і Сапожнікова М.І. із зібрання академіка П. Р. Ніренберга 83

Денисюк Ж. З. Візуалізація музейного простору як комунікативна стратегія 86

Джулай М.В., Шевченко О.В. Реставрація та дослідження ятаганів Національного музею історії України 88

Емельянов Д.Н., Волкова Н.В. Иванова Н.В., Косякова Е.М. Оценка свойств и применение полиакрилатных консервантов для реставрации памятников из пористых материалов 91

Жолоб Г.Ф. Формування відділу історії церкви в Галичині музею історії Галича: стан і перспективи розвитку 94

Зайченко О.К. Узгодження зовнішніх та внутрішніх функцій музею через призму сучасності, актуальності та клієнторієнтованості (за підсумками експертного анкетування) 97

Залевська М.М. Вишивка золотними нитками в національній культурі українців 101

Індутний В. В., Походяща О. Б. Атрибуція та експертиза портрета гетьмана Івана Мазепи з колекції Національного музею історії України 105

Карпов В. В. Державна політика у сфері надання послуг з експертизи культурних цінностей 114

Кириллова К.О. Дослідження і реставрація афонської ікони «Достойно Єсть – Богоявлення» з колекції Свято-Троїцького Іонинського монастиря 121

Козакевич І.Я. Костел Святого Миколая у с.м.т. Куликів, як важлива сакральна, архітектурна та історична пам’ятка Львівщини 124

Комаренко О.І., Лушпієнко І.Г. Особливості формування мікроклімату в експозиційних та фондових приміщеннях музеїв 127

Колодницький Л.Б., Остапчук А.М., Капоріков Д.Л. Реставрація картини Платона Бориспольця «Проповідь апостола Андрія» з Андріївської церкви міста Києва 131

Коломієць О. П. Реставрація творів на паперовій основі. Наслідки попередньої реставрації 135

Кукса Н.В. Пам’яткоохоронні заходи на замчищі Хмельницьких у Суботові 138

Кургаева С.В. Рог в материальной культуре религии и быте. Проблематика сакральной интерпретации артефакта 141

Куцаєва Т. О. Визначення термінів «додаткова атрибуція» і «(ре)атрибуція» щодо музейних предметів: на прикладі раритетів обрядів і повсякдення єврейської громади України ХІХ – ХХ ст. з колекції Національного музею історії України 144

Личковах В.А. Збереження спадщини польського авангарду у Національному музеї Польщі 148

Medeina Steponavičiūtė, dr. Rūtilė Pukienė, Deimantė Baubaitė The polychrome wooden saddle from the 2nd half of the 13 c. found during the archaeological excavation in the Vilnius Lower castle: investigation and conservation problems 151

Литвиненко Я.В. Атрибуция иконы «Три Варлаама» из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника 156

Любківська В.Є. Роль реставрації в атрибуції творів живопису (з колекції Чернівецького художнього музею) 161

Мартинюк І. О. Співпраця Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника та Національного науково-дослідного реставраційного центру України у справі збереження культурної спадщини 165

Марченко Г. А., Онопрієнко Н. О. Уточнення атрибуції мідного іконостасу церкви Різдва Христова Дальніх печер Києво-Печерської лаври за результатами проведеної реставрації 168

Миронова С. В. Дослідження браслета – обруча з черневим орнаментом 174

Митківська Т.І., Регеда Л.В. Мікологічна експертиза деяких творів іконопису з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника 177

Міненко Л.М. Евристична модель музейного пошуку в історичному дослідженні 181

Мокроусов А.І. Культурний підйом за часів генерал-губернаторства М.І. Драгомирова. Проект створення Конотопського музею 191

Мохнюк Р. С. Книговидання музейчиків на конкурсі «Краща книга Рівненщини»: громадянорозвиваючі та культуротворчі інтенції 197

Михальчук Л. С., Коновалов Р. Б. Музей етнографії національного заповідника «Давній Галич» як центр дослідження та збереження культурної спадщини 200

Олексюк О. Я., Воробчак Т. М. Скансен як поле історичної реконструкції 203

Омельчук К.М. Реставратор-монументаліст Ольга Плющ (за матеріалами родинного архіву) 207

Онопрієнко Н.О. Металеве вбрання іконостасу Стефанівського приділу Успенського собору Києво-Печерської лаври 210

Онищук А.А. Історія фондової колекції Державного музею іграшки 215

Орлик М. Ю., Андріанова О. Б., Біскулова С. О., Форманюк Т. М. Дослідження портрета кавалерственої дами з колекції образотворчого мистецтва Національного музею історії України 221

Осадча Т.В. Сучасні тенденції розвитку музейної діяльності. Digital маркетинг в комунікаційній стратегії музею 222

Павлів О.В. З нагоди відкриття меморіальної дошки директору аматорського драматичного гуртка ім. І.Я. Франка в Долині Андрію Штеню (документально-польове дослідження) 226

Парацій В.М. «Музейницький» аспект життя та творчих звершень Богдана Лепкого 230

Пилипенко І. Я. Співпраця іконописної майстерні Києво-Печерської лаври та майстерні монументального живопису і храмової культури Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури 235

Питателева Е.В. Икона-реплика картины Б.Э. Мурильо в собрании Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника 238

Dr. Rūtilė Pukienė Dendrochronological method and its use to date the polychromed wooden saddle from the Vilnius Lower Castle archaeological site 243

Пушонкова О.А. Автентичність художнього твору у просторі музею 247

Ревенок Н. М., Біскулова С. О., Андріанова О. Б. Фаянсові ікони Києво-Межигірської фаянсової фабрики з колекції Національного музею історії України (дослідження, реставрація, атрибуція) 251

Романченко О.Д. До питання консервації та збереження кам’яних барельєфів триптиха ХV ст. з фасадів Великої Лаврської дзвіниці 257

Руденко С. Б. Вікі-музей 263

Рудика Н.М. Ochrona dziedzictwa archeologicznego w Polsce i na Ukrainie. Porównanie przepisów i doświadczeń 269

Рыжова О.О. Особенности изображения Христа в иконографическом типе «Спаса Эммануила» в лаврской иконописи XVIII века 273

Ромащенко В.М. Дослідження і консервація ікони Богородиці з немовлям зі збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного Заповідника 277

Сергій О. С. Проблематика досліджень золотарських елементів храмової декорації 281

Славінська Г. О. Консервація та реставрація шпалер у майстерні реставрації тканин Львівської національної галереї мистецтв ім. Б.Г. Возницького 286

Соболєвська С. О. Аматорський театр і музейна справа: аспекти взаємодії в контексті сучасності 289

Старенький І., Нечитайло П. Кулелійки останньої третини XVII ст. з Кам’янця-Подільського 293

Сомик-Пономаренко І.М. Дослідження прийомів створення рельєфних левкасів в українському іконописі та західноєвропейському живописі на прикладі практичного відтворення технік 296

Стрихар М.М. Реставрація скляної посудини з поховання у митрополичому саду Софії Київської 297

Тараненко С.П. Перспективи використання Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника 301

Філіпова Г.В. «Стовп з п’ятьма спицями»: українські легенди про князя О.Меншикова та їх пам’яткознавче підґрунтя 304

Хомчик М.А., Сорокина С.А., Гаврилюк Е.А., Бискулова С.А., Андрианова Е.Б. Исследование Дактилиотеки дрезденского мастера Филиппа Даниэля Липперта (1702–1785) из коллекции Национального музея истории Украины 308

Хомич П.М. Рятувальні консерваційні та реставраційні роботи на пам’ятці підводної археології «Маневицький човен – моноксил» 312

Чапля А.Є. Мікробіологічний стан дерев’яної церкви Святого Юра (XV-XVII ст.) у Дрогобичі 315

Черевко І.А., Літвінчук Д.В., Головатенко Ю.Г. Особливості збереження підземних пам’яток Києво-Печерської лаври 316

Черненко А. Ф. Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей 320

Чорна Л.О. Тарасова гора в контексті становлення екскурсійної діяльності в період Української революції (1917 – 1918 рр.) 326

Шульц І. В. До питання атрибуції ікони 1845 р. із зібрання Національного Києво-Печерського заповідника 330

Яненко А.С. Поточні ремонти й моніторинг стану архітектурних пам’яток Києво-Печерської лаври у 1920–1930-х рр. (за матеріалами Наукового архіву Інституту археології НАН України) 333

Янченко В.В. Парк «Київська Русь» – сучасний музейний комплекс 336

Якубець А.В. Телебачення як новітній чинник повсякдення жителів Радянської України у 1950–1960-х рр. (на прикладі експонатів Національного музею історії України та за публікаціями журналу «Перець») 339

Категорії

Предмет: Збірники статей музейної тематики