Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Чернецький Є. А. Михалевські герба Корчак з Вовковинець та Олександрівки.

Чернецький Є. А. Михалевські герба Корчак з Вовковинець та Олександрівки. – Біла Церква: Вид. Пшонківський О.В., р. – 184 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 1733 – 1842 рр.

… легітимаційні документи (1733-1842).

У книжці проаналізовано одну зі справ про дворянське походження Михалевських герба Корчак та її документальний склад. Розглянуто генеалогічну структуру, географічну мобільність (у межах Поділля і Київщини), конфесійну належність, освітній рівень та соціальну позицію Михалевських з Вовковинець і Олександрівки впродовж XVIII – першої третини ХІХ століть. Видання доповнене поколінним розписом цієї лінії Корчаків-Михалевських та хронікою подій, зафіксованих в їхній легітимаційній справі. Наведені повні тексти всіх документів, що в ній відклалися.

Категорії

Автор: Чернецький Євген Анатолійович (1972 р. –)

Діяч: Михалевські

Географічний об’єкт: Вовковинці