Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Настрої та поведінка населення Чернігівщини в умовах сталінської революції "згори", 1928 - 1938.

Настрої та поведінка населення Чернігівщини в умовах сталінської революції "згори", 1928 - 1938. – Чернігів: Лозовий В. М. [вид.], . – 463 с.: табл.

Бібліотеки: НБУВ: ВА778445

Мова видання: українська

Історичний період: 1928 – 1938 рр.

Зб. док. та матеріалів / НАН України, Ін-т історії України [та ін.]; [авт. вступ. ст. та упоряд.: О. Коваленко та ін.].

Збірник документів та матеріалів присвячений маловідомим проблемам настроїв та поведінки населення Чернігівщини в умовах сталінської революції «згори» та здійснення політичних репресій в регіоні.

Категорії

Географічний об’єкт: Чернігівська область

Предмет: Видання письмових джерел 1923 – 1991 рр.