Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Науковий вісник Національного музею історії України [1-2].

Науковий вісник Національного музею історії України [1-2]. – К.: р., вип. 1, ч. 2 – 296 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 1917 – 1918 рр.

Історична біографістика

Олена Шевченко Д. С. Федоров – меценат і колекціонер та йогозібрання у колекції НМІУ 8

Надія Мірошниченко Світоглядні засади педагогічних поглядів Миколи Неплюєва 13

Наталія Кошова Участь Надії Суровцової у становленні та діяльності Міністерства закордонних справ 1917–1918 рр. 18

Олександр Іщук Епізод політичних репресій у Всеукраїнському музейному містечку, 1937 р.: арешт та засудження Кирила Юхимовича Коршака 24

Олена Попельницька Антон Казимирович Левкович – перший директор Центрального історичного музею у Києві: 1935–1937 рр. 31

Ольга Павлова Музейний педагог Афанасій Луньов (1919–2004): до 60-річчя Пархомівського художнього музею імені А. Луньова 42

Олена Черняхівська Дослідницька і видавнича діяльність Києво-Печерського історико-культурного заповідника (50–70-і рр. XX ст.) у персоналіях його науковців 45

Лариса Горенко Лубенський краєзнавчий музей: історія, події, факти (до 35-річчя від дня пам’яті І. Горенка) 51

Марина Принь, Олександр Принь До історії українського музейництва: Тімашева Марія Семенівна (1894 – після 1955 р.) 55

Тетяна Радієвська, Олена Якубенко Музейний відлік життя Тамари Григорівни Мовші 59

Віра Павлова Надія Шендрик: сторінки життя 74

Людмила Авер’янова Художнє скло Заслуженого художника України С. Сміян (1940 р. н.) з колекції НМІУ(до 75-річчя з дня народження) 80

Олександр Сердюк, Анастасія Куваннікова, Юлія Ізюмченко Візуальний аналіз та приклади авторської графіки В. Короленка «про Мултанську справу» (присвячується пошукачам архівів, сім’ї А. Дядюченко, та ілюстраторам «Мултанської справи») 93

Мистецтвознавство, іконографія

Дмитро Степовик План внутрішнього мистецького оформлення Володимирського собору: іконостаси і настінне малярство 97

Олена Походяща Портрет Димитрія Ростовського в колекції НМІУ 105

Анастасія Вітрянська Графічні твори художників Альбрехта та Жана-Віктора Адамів в колекції НМІУ 112

Олена Миронюк Особиста колекція ікон Архімандрита Порфирія Успенського 124

Володимир Індутний Стилістичний та трасеологічний аналіз картини Пауля Пітера Рубенса «Венера та Амур» 126

Наталія Сапфірова Предмети Фабрики художньо-ювелірних виробів Й. Маршака у зібраннях вітчизняних та закордонних музеїв 135

Музейна справа в Україні

Сергій Ільчишин Особливості музейної справи Надзбручанського краю 141

Олександр Мірущенко Висвітлення подій XVII–XVIII ст. у Музеї історії запорозького козацтва: баланс між патріотичним та естетичним вихованням 145

Олена Мокроусова Архітектурні музеї Києва: втрачені можливості та перспективи 150

Альона Якубець Система управління музейною справою в УРСР (1945–1953 рр.) 160

Ірина Матущак Збереження пам’яток матеріальної культури релігійного призначення у фондовій колекції НІКЗ «Гетьманська столиця» 166

Анна Наіф Амер Формування археологічної колекції та сучасне оновлення Музею археології Харківського національного університету імені В. Каразіна 175

Валентина Надольська, Тетяна Борис Поповнення фондів музеїв художнього профілю в Україні (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) 178

Юлія Зиновіїва Матеріальне забезпечення Першого державного музею і всеукраїнського історичного музею ім. Т. Шевченка та їхніх співробітників у 1920-х рр. (за матеріалами наукового архіву НХМУ) 183

Володимир Індутний, Олена Походяща Загальні проблеми в охороні культурної спадщини України та авторизація музейних предметів 188

Актуальні питання музеєзнавства

Каріне Котова Науково-фондова робота Національного музею історії України: сучасне використання набутого досвіду 194

Дарина Іванова Зберігання масового матеріалу в фондах Музею археології Харківського національного університету імені В. Каразіна 197

Наталя Хамайко, Наталя Онопрієнко Застосування рентгенографічного методу в дослідженнях археологічного металу поганої збереженості 199

Дмитро Кепін З досвіду музеєфікування археологічнихпам’яток Уралу, Сибіру та Далекого Сходу 206

Лариса Коцар Інтерактивні уроки для учнів молодших класів в експозиції музею «Давня історія України» 213

Наталя Лихицька Особливості екскурсійної роботи з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку на досвіді проведення екскурсії «Прогулянка музеєм» 218

Зоряна Бухманська, Андрій Бойко-Гагарін Досвід проведення в НМІУ інтерактивної лекції-заняття «Нумізматика на дотик. Зісторії грошового обігу України» для дітей з вадами зору 222

Світлана Сластненнікова, Ірина Супрунюк Розвиток психічних, пізнавальних властивостей та процесів учнів початкової школи під час інтерактивної екскурсії (на досвіді екскурсії-квесту «Дари богів») 224

Ірина Вітрик, Ірина Костюк Робота зі студентами у НМІУ (на прикладі співпраці НМІУ та НАОМА) 227

Наталія Сердюк Досвід роботи НІКЗ «Гетьманська столиця» з дитячою аудиторією 230

Ярослав Хадась Музей «Добранічок» у Жешуві – музей для дітей будь-якого віку 237

Леся Дідух, Ірина Костюк, Юрій Бут Плінфи з князівським знаком з розкопок натериторії Десятинної церкви у зібранні НМІУ 240

Олена Гаврилюк, Алла Борисюк Дослідження і реставрація військового барабана другої половини XVIII ст. 247

Марія Джулай, Олена Шевченко Ятагани з колекції НМІУ 253

Наталя Ревенок Особливості реставрації творів з фарфору та фаянсу провідних підприємств України ХІХ – поч. ХХ ст. з колекції Національного музею історії України 258

Вадим Артеменко Розробка нового методу експонування двобічного живопису 262

Категорії

Предмети (2): Збірники статей музейної тематики, Київський історичний музей