Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Науковий вісник Національного музею історії України [2].

Науковий вісник Національного музею історії України [2]. – К.: р. – 481 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 104 – 1946 рр.

Історія дослідження пізньопалеолітичної стоянки Вись / Микола Беленко 12-16

Скляний посуд із багатоколірного скла з Ольвії у зібранні НМІУ / Ольга Пукліна 17-20

Скіфські ножі з розкопок Краснознам’янської експедиції Інституту археології НАНУ в експозиції НМІУ / Марина Хомчик, Юрій Бут 21-23

Фрагменти римських кольчуг І–ІІ ст. в зібранні НМІУ (нові надходження) / Марина Хомчик, Юрій Бут 24-28

Керамічні чаші з поховань-кремацій черняхівського могильника у с. Привільному (з колекції НМІУ) / Ліана Вакуленко 29-35

Лядинські старожитності в колекції НМІУ / Леся Дідух 36-44

Шоломи типу “Чорна могила”: нові знахідки та проблема походження / Артем Папакін, Юлія Безкоровайна, Володимир Прокопенко 45-56

Сопла з Городська в зібранні НМІУ / Юрій Грицик 57-61

Зооморфні підвіски-амулети Х–ХІІІ ст. з колекції НМІУ / Марина Стрельник, Юлія Безкоровайна 62-73

Трійник-розподільник золотоординського часу з розкопок 1946 року в Києві / Максим Осипенко 74-78

Ікона Києво-Братської богородиці з колекції Національного музею історії України 18 ст.: походження, атрибуція та історія / Ярослав Затилюк 79-96

Вироби із живописними емалями у зібранні філіалу НМІУ – Музею історичних коштовностей України / Олена Підвисоцька 97-104

Дар фельдмаршала досліднику київських старожитностей (до питання про нагородну шаблю П. Вітгенштейна) / Юлія Осташевська 105-111

Зброя та предмети озброєння із зібрань італійських антикварів ХІХ СТ. Р. Річардса та А. Альберічі у колекції Національного музею історії України / Олена Попельницька 112-127

Роль Д. Щербаківського в формуванні колекції художнього металу в зібранні Національного музею історії України / Тамар Мироненко 128-135

Зразки срібного посуду сім’ї Браницьких із колекції НМІУ / Олена Шевченко 136-141

Шабля генерал-ад’ютанта А. Жевуського із колекції НМІУ / Юлія Осташевська 142-147

До історії Київського літературно-артистичного товариства. 1895–1905 РР. / Ірина Больботенко 148-152

Колекція межигірського художнього фаянсу із Всеукраїнського історичного музею імені Т. Г. Шевченка за матеріалами виставки 1925 року / Ольга Школьна 153-165

Стрілецька зброя доби українських визвольних змагань 1917–1921 рр. у зібранні Національного музею історії України / Богдан Патриляк 166-172

Історичний музей у 1948 році очима археологів / Наталія Михайлова 173-177

Печатки українських міст у сфрагістичній колекції Вітольда Жураковського (фонди Національного музею у Варшаві) / Володимир Панченко 178-183

Висла свинцева печатка папи римського Климента VIII зі сфрагістичної колекції НМІУ / Олена Родіонова 184-186

Тогочасні підробки ісламських монет із колекції В. Гріньковського у зібранні Національного музею історії України / Андрій Бойко-Гагарін 187-195

Присутність срібних монет німецьких земель у грошовому обігу Поділля 16 – першої половини 17ст. (за матеріалами музейних та приватних нумізматичних колекцій) / Олексій Бакалець 196-213

Рідкісні золоті монети Речі Посполитої в нумізматичному зібранні НМІУ, що походять з колекції Волинського (Кременецького) ліцею / Зінаїда Зразюк 214-225

Нове надходження до нумізматичної колекції НМІУ. Давньоруська гривня київського типу, новий різновид / Валентина Дубіцька 226-231

Києво-Подольська свято-Василівська парафія у першій половині XVIII ст. / Максим Яременко 232-239

Розвиток обрядової культури і мистецтва храму в Україні / Дмитро Степовик 240-244

Протоколи засідань української делегації на Паризькій мирній конференції 1919–1920 рр. як історичне джерело / Олена Спицька 245-253

До історії створення військового музею в Києві / Олена Мокроусова 254-261

Чому голодомор вважають геноцидом українського народу: рефлексії на тему / Леся Онишко 262-273

Археологічні зібрання Києва у підпорядкуванні органів німецького управління у галузі археології (1942–1945 рр.) / Світлана Сорокіна, Тетяна Радієвська, Оксана Завальна 274-288

Українські керамологічні студії на сторінках часопису “Народна творчість та етнографія” (до 1985 року) / Жанна Чечель 289-296

“Реєстр 1844–1845 років” як джерело з історії татар Волині і Поділля / Олексій Савченко 297-301

Кам’яні сокири доби бронзи зі сходу України (за матеріалами шкільних і народних музеїв) / Андрій Дубяга 302-303

Гончарні горни давньоруського Вишгорода та їх еволюція / Дмитро Бібіков, Андрій Оленич 304-328

Підготовка виставки будівельного матеріалу Києво-Печерського історико-культурного заповідника / Олена Пабат 329-343

Катерина Осмяловська – українська актриса театру та кіно (за матеріалами НМІУ) / Олена Буняк 344-350

Діяльність генерал-полковника армії УНР О. Загродського в еміграційний період / Наталія Кошова 351-357

Колекція французьких гравюр “Galerie historique de Versailles” у фондах НМІУ / Сергій Купрієнко 358-371

Проект житлового будинку для працівників Академії наук архітектора В. Г. Заболотного / Андрій Кузьменко 372-376

Портрет генерал-фельдмаршала М. І. Кутузова з колекції Національного музею історії України / Олена Походяща 377-383

Збереження палеоприродної та археологічної спадщини Криму / Дмитро Кепін 384-389

Джерела вивчення музейної соціології в Україні на прикладі праць академіка ВУАН Ф. І. Шміта / Тамара Куцаєва 390-395

Симпозіуми гончарства як спосіб поповнення музейної колекції в Опішні / Оксана Ликова 396-401

Популяризація діяльності музеїв Волині: традиції та новації / Валентина Надольська 402-408

Проблема висвітлення купецтва м. Києва у музейній експозиції / Вікторія Новак 409-416

Звірення наявності музейних предметів з фондово-обліковою документацією: анахронізм або вічно актуальне завдання / Світлана Сєрих 417-420

Доступ до колекції середньовічних рукописів художнього музею Волтерс / Олександр Охріменко 421-425

До типології музеїв історії політичних репресій і тоталітаризму / Богдан Ведибіда, Сергій Івахно 426-435

Проектна тематика експозиційного висвітлення історії політичних репресій і тоталітаризму в західному регіоні України (на прикладі музейних установ Львівської області) / Богдан Ведибіда 436-449

Номінація пам’яток культури музейного фонду України в цільових класифікаційних системах та оцінювання інтелектуальної власності / Володимир Індутний, Олена Походяща 450-458

Огляд стереотипів, що негативно позначаються на організації та результатах підбору працівників музеїв / Ольга Зайченко 459-465

Дослідження та реставрація порцелянової вази-кратера “Медицис” з колекції Національного музею історії України / Наталія Ревенок 466-470

Портрет невідомої жінки з образотворчого зібрання НМІУ / Марія Орлик, Олена Андріанова, Світлана Біскулова, Тетяна Форманюк 471-477

Категорії

Предмети (2): Збірники статей музейної тематики, Київський історичний музей