Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Левдер А. І. Науково-педагогічна діяльність Івана Петровича Крип’якевича (1886 – 1967 рр.).

Левдер А. І. Науково-педагогічна діяльність Івана Петровича Крип’якевича (1886 – 1967 рр.). – Житомир, . – 20 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА410281

Мова видання: українська

Історичний період: 1886 – 1967 рр.

Автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Левдер Андрій Іванович; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка.

Категорії

Автор: Левдер А. І.

Предмет: Нові надходження