Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Нова історія країн Західної Європи й Північної Америки, XVII - 60-ті роки XIX століття.

Нова історія країн Західної Європи й Північної Америки, XVII - 60-ті роки XIX століття. – Київ : Київський університет, . – 735 с.

Бібліотеки: НБУВ: ВА791328

Мова видання: українська

Підруч. для студентів ВНЗ / [Б. М. Гончар та ін.; за ред. Б. М. Гончара]; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.

Категорії

Предмет: Нові надходження