Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Равдоникас Т. Д. Очерки по истории одежды населения северо-западного Кавказа: 5 в. до н.э. – к.17 в.

Равдоникас Т. Д. Очерки по истории одежды населения северо-западного Кавказа: 5 в. до н.э. – к.17 в. – Лг.: Наука, г. – 140 с.

Мова видання: російська

Історичний період: Перед (не пізніше) 1700 р.

1. Про найдавніший тип одягу корінного населення північно-західного Кавказу. 2. Одяг скіфського часу (5 – 3 ст. до н.е.). 3. Одяг мешканців Прикубання (4 ст. до н.е. – 5 ст. н.е.). 4. Одяг народів північно-західного Кавказу в добу середньовіччя (4 – 17 ст.). 5. Одяг населення гірського Кавказу (9 – 17 ст.).

Категорії

Автор: Равдонікас Тетяна Дмитрівна

Географічний об’єкт: Кавказ

Предмет: Етнографія Західного Кавказу