Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Охорона культурної спадщини в Україні: аспекти соціокультурної взаємодії.

Охорона культурної спадщини в Україні: аспекти соціокультурної взаємодії. – К.: р. – 306 с.

Мова видання: українська

1. Законодавчі основи охорони культурної спадщини

Івачевська Т. В. Проблеми державної політики у сфері охорони культурної спадщини

Шинкарук В. Д. Міжнародні аспекти охорони культурної спадщини

Литвин С. Х. Захист культурної спадщини України в умовах військового конфлікту

Тригуб В. В. Музеї і заповідники Криму в умовах російської окупації

Вергелис О. Экспонаты в осаде. Еще одна крымская драма

Індутний В. В. Найбільш гострі проблеми в охороні культурної спадщини

Гапетченко Р. Ю. Культурно-історична спадщина Волині – Дубненський замок

Руденко О. О. Сучасні тенденції охорони та збереження культурної спадщини Богуславського району

Ситниченко С. М. Діяльність Імператорської археологічної комісії у пам’яткоохоронних дослідженнях

Ходарченко К.О. До питання охорони культурної спадщини на Чернігівщині

Бабенко Ю. А. Культурно-історична та мистецька спадщина Макарівщини

Гаврилюк О. Н. Польське пам’яткоохоронне законодавство 1920-х – 1930-х років: складання, вплив на збереження української культурної спадщини

2. Музейна справа

Алексанова А. В. Музей в сучасному освітньому просторі

Ануфрієв О. М. Національний музей народної архітектури та побути України: нові глобальні тенденції функціонування та сучасні технології організації дозвілля в музеях скансенах (проблеми, іноваційні підходи та нові виклики на початку ІІІ тисячоліття)

Верговська М. С. Національний музей народної архітектури та побуту України як осередок дослідження та музеєфікації пам’яток традиційної народної архітектури Українського Полісся (1969-2010 р.р.)

Галько О. Ю. Музей і меценатство: стратегія взаємовпливу

Гайова Є. В. Збереження і відтворення традиційних писанок Полтавщини кінця ХІХ ст. на основі дослідження збірки каталогу Кульжинського С.К.

Гедз В. А. Втрати Київських музеїв у роки гітлерівської окупації: до питання історіографії

Гладун О. Д. Діяльність музею у контексті розвитку регіону

Гончарова О. М. До питання «картинних галерей» Давньої Греції як художніх протомузеїв

Індутний В. В. Проект «Протокол цивілізацій», як основа єдиної інтернаціональної системи паритетної оцінки пам’яток культури

Карандєєва Т. І. Народне житло південної Полтавщини в експозиції Національного музею народної архітектури та побуту України

Карпов В. В. Донести цінність минулого до сьогодення. Стратегічний план розвитку музею. На прикладі Національного військово-історичного музею України

Кукліна І. М. Реконструкції народних обрядів у музеї просто неба на прикладі Національного музею народної архітектури та побуту України

Муравська С. В. Значення музеїв вищої школи у справі збереження культурної спадщини країни

Назаренко Л. С. Полив’яні кахлі Полтавщини (фондова збірка Національного музею народної архітектури та побуту України)

Олійник О. Ю. Дерев’яна архітектура Полісся в експозиції НМНАПУ (перша половина XIX століття)

Пушонкова О. А. Альманах як інструмент розвитку концепції регіонального музею

Русінова Т. В. Колекція срібних монет з фондової збірки Національного музею народної архітектури та побуту України

Святненко А. В. Церковно-археологічний музей при Київській духовній академії: етапи становлення

С’єдіна Т. В. Практичне втілення дитячої екскурсії – квесту «Шукаємо бджілку» в експозиції «Полісся»

Татарчук М. А. Витинанки Лариси Волченкової у Національному музеї народної архітектури та побуту України

Чижов О. І. Виникнення приватних музеїв та музеїв громадських організацій на Сумщині наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Jiří Tůma, Lukáš Pajer Ceiba´s Equipment for museums, archives and paper conservation (Устаткування фірми CEIBA для музеїв, архівів та консервації паперу)

3. Пам’яткознавство

Вейбер А., Симоненко Я. Побут екіпажу середньовічного корабля за керамічними матеріалами знайденими на місці загибелі корабля поблизу Нового Світу

Бучаста С. І. Джерела для дослідження пам’яток архітектури та містобудування військових поселень першої половини XIX сторіччя на території Харківщини та Луганщини

Калашник Є. С. Адміністративні центри Полтавського козацького полку, як пам’ятки історії та культури: критерії підходу

Кукса Н. В. Основні етапи реставрації Свято-Іллінської церкви в Суботові – пам’ятки архітектури середини XVII ст. загальнонаціонального значення

Константинов В. О. Пам’яткоохоронна діяльність Одеської краєвої комісії в середині 20-х років ХХ століття

Машталір В. В. Косий капонір: історія спорудження та функціонування, сучасний стан як пам’ятки-музею

Петрович В. В. Нерухомі пам’ятки міста Володимира давньоруського часу: вивчення, збереження та популяризація

Сушицька І. М. Замок Любарта як культурно-історична спадщина Луцька

Шевченко А. А. Охорона архітектурної спадщини як чинник формування національно-культурних цінностей особистості

Черкаська Д. В. Діяльність Славіна Л.М. в галузі охорони пам’яток археології у повоєнний період

4. Теорія та наукові дослідження. Підготовка професійних кадрів

Звіряка А. І. Наукові дослідження в сфері охорони культурної спадщини

Бабенко Н. Б. Культурно-духовна спадщина Данила Туптала (святителя Димитрія Ростовського): життєвий та творчий шлях

Гавеля Б. Р. Культурні цінності населення України та Польщі в контексті польського національно-визвольного руху ХІХ ст.

Гавеля О. М. Багатовимірна діяльність суб’єктів нових культурних цінностей в умовах сучасного державотворення в Україні

Гнидка К.О. Бібліотечне краєзнавство Буковини як засіб збереження культурної спадщини в умовах глобалізації та інформатизації

Карпов В. В. Досвід актуалізації військово-технічної спадщини в пам’яткоохоронній та музейній діяльності

Погребняк Г. П. Проблеми використання комунікативної методики в режисерській освіті. До питання виховання режисера-автора

Тимків В. Я. Розвиток сучасної музеєзнавчої освіти Чехії

Шевченко Н.О. Технології розвитку критичного мислення в процесі підготовки спеціалістів індустрії дозвілля

Кобець В. Д. Підводні археологічні дослідження акваторії р. Дніпро (на ділянці Київ – Дніпропетровськ) у 2012-2013 рр.

Категорії

Предмети (2): Збірники статей музейної тематики, Консервація, реставрація, відтворення пам’яток України