Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Конта Р. М. Організація етнологічних досліджень в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892 – 1940 рр.): історіографія.

Конта Р. М. Організація етнологічних досліджень в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892 – 1940 рр.): історіографія. – Київ, . – 36 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА414692

Мова видання: українська

Історичний період: 1892 – 1940 рр.

Автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.05 / Конта Ростислав Михайлович; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.

Категорії

Автор: Конта Ростислав Михайлович

Предмети (2): Історіографія етнографії українців, Наукове товариство ім.Шевченка