Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Левченко Ю. І. Особливості реалізації політики окупаційної влади в адміністративно-територіальних одиницях України 1941 – 1944 рр.

Левченко Ю. І. Особливості реалізації політики окупаційної влади в адміністративно-територіальних одиницях України 1941 – 1944 рр. – Київ, . – 20 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА416732

Мова видання: українська

Історичний період: 1941 – 1944 рр.

Автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Левченко Юрій Іванович; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова.

Категорії

Автор: Левченко Ю. І.

Предмет: Нові надходження