Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Wierzbicki M. Ostatni bunt.

Wierzbicki M. Ostatni bunt. – Lublin; Warszawa : . – 352 s.

Бібліотеки: НБУВ: ІВ218742

Мова видання: англійська

Історичний період: 1980 – 1990 рр.

Młodzieżowa opozycja polityczna u schyłku PRL 1980 – 1990 : fakty, konteksty, interpretacje / Marek Wierzbicki; Inst. pamięci narodowej – Komis. ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, Oddz. w Lublinie, Inst. studiów politycznych Polskiej akad. nauk.

Категорії

Автор: Вежбіцький Марек

Предмет: Нові надходження