Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Paterikon abo zywoty ss. oycow Pieczarskich...

Paterikon abo zywoty ss. oycow Pieczarskich... – Kijów: .

Мова видання: польська

… obszyrnie słowieńskim ięzykiem przez świętego Nestora zakonnika y letopisca ruskiego przedtym napisany ; teraz zaś z græckich, lacińskich, słowiańskich, y polskich pisarzow obiasniony y krocey podany przez […] Silvestra Kossowa […]

Категорії

Автор: Косов Сильвестр (біля 1600 – 1657 рр.)

Предмет: Києво-Печерський патерик