Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Patrimonium [1].

Patrimonium [1]. – К.: Лаурус, 2015 р., т. 1 – 408 с.

Мова видання: ? (інша)

Студії з ранньомодерної історії Центрально-Східної Європи.

Том 1. Ранньомодерна людина: простір — влада — право XVI–XVIII ст.

Віталій Михайловський Рeзультативність сеймів для Подільського воєводствау 1493 – 1526 рp. за матеріалами Коронної метрики 11

Юрій Зазуляк Погрози та листи-погрози посполитих з Руського воєводства XVI ст. 31

Dariusz Dąbrowski Romanowicze w polskiej historiografii nowożytnej (XVI–XVIII w.). Рomiędzy podziwem, krytyką i zapomnieniem 45

Ігор Тесленко Маршалки двору князів Острозьких XVI — першої половини XVII ст. 60

Наталя Старченко Ув’язнення шляхтича в контексті ставлення до правопорушення (Волинь останньої третини XVI — початку XVII ст. 72

Наталія Білоус Луцькі лентвійти XVI–XVII ст.Характеристика уряду та персоналії 94

Мирон Капраль «Входження в історію», або до появи історичної свідомостів українсько-руського міщанства Львова наприкінці XVI — на початку XVII ст. 114

Adrian Jusupović Z jednej wiary, jednego języka są i z jednego narodu słowieńskiego idą. Poselstwo Lwa Sapiehy do Moskwy 1600/1601 i nadzieje z nim związane 127

Ігор Скочиляс Шляхта і братства мирян у сакральному просторі Slavia Orthodoxa / Slavia Unita: Межі влади, право й практика вибору владикна елекційних соборах руської церкви XVI — початку XVIII століть 142

Олексій Вінниченко Депутатські сеймики Белзького і Руського воєводств в останній чверті XVI — першій половині XVII століть: Організація та невиборчі функції 169

Микола Крикун Документи Білоцерківського замку за 1644, 1645 і 1647 роки 189

Петро Кулаковський Волинський сеймик і зовнішня політика Речі Посполитої 1632 – 1648 рр. 211

Jarosław Stolicki Sеjmiki ukrainne w latach 1648–1702: Problemy badawcze 225

Володимир Александрович «Нaдвірний маляр»: Замовники-можновладці та виконавціу мистецькій практиці західноукраїнських земель XVII століття 241

Artur Goszczyński Adam Kazanowski wоbec powstania Chmielnickiego 256

Piotr Borek Powstanie Chmielnickiego w «Wojnie domowej» Samuela Twardowskiego 271

Mirosław Nagielski Szwecja w polityce hetmana zaporoskiego Bоhdana Chmielnickiegow latach 1648–1657 284

Олексій Сокирко «На послугах дому»: Надвірні почти козацької старшини середини XVII–XVIII ст. 307

Marek Wagner «Sprawy kozackie» w rachunkach hetmana wielkiego Stanisława Jabłonowskiego w latach 1685–1689 328

Оксана Вінниченко У правовому просторі «вірменської нації» Львова. Спадкування за заповітами: регламентація та процедура надання їм юридичної сили в XVII — першій половині XVIII ст. 339

Категорії

Предмет: Збірники історичних праць