Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Перапіска М. В. Доўнар-Запольскага з дзеячамі навукі Украіны (1893–1908 гг.).

Перапіска М. В. Доўнар-Запольскага з дзеячамі навукі Украіны (1893–1908 гг.). – Гомель: Гомельск. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны, г. – 170 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 1893 – 1908 рр.

Навук. выданне. Склад.: В. М. Лебедзева [і інш.], рэд. Кал. А. В. Баранаў [і інш.]; Цэнтралны дзяржаўны гістарычны архів Украіны ў Кіеве, Гомельск. дзярж ун-т імя Ф. Скарыны (Навук.-дасл. ін-т гісторыі і культуры усходнеславянскіх народаў). –

Категорії

Діяч: Довнар-Запольський Митрофан Вікторович (1867 – 1934 рр.)