Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Переяславіка [12].

Переяславіка [12]. – Переяслав: р., вип. 12 (14). – 566 с.

Мова видання: українська

Світлана Авраменко Внесок парафіяльного духовенства у розвиток початкової освіти в Переяславському повіті Полтавської губернії (середина 19 – початок 20 ст.) 11

Наталія Астапенко Проведення українських народних свят літнього календарного циклу у Національному музеї народної архітектури та побуту України: традиції і сучасність 16

Валентина Білоусько, Галина Бузян Два унікальні артефакти з поселення трипільської культури Косенівка 21

Інна Більченко Джерельна та історіографічна база дослідження діяльності Михайла Сікорського – фундатора музейної справи Переяславщини 29

Ірина Бова Колекція сулій у фондовій збірці Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 36

Надія Бойко Нацистський режим на Переяславщині в спогадах очевидців (огляд документів ЦДАГО України) 43

Валентина Бойченко Хатні ікони середньої Наддніпрянщини з колекції НМНАПУ 50

Олег Болюк Дерев’яні сакральні споруди Покуття: локальні взаємовпливи теслярства і топографія архітектурного декору 57

Галина Бузян М. І. Сікорський та археологія Переяславщини 1950-80-х рр. 64

Галина Бузян, Олександр Юрченко Дослідники археолого-архітектурних памʼяток Переяслава 1940 – 60-х рр.: матеріали до енциклопедичного довідника 89

Марія Верговська Життя та побут сільських парафіяльних священиків середньої Наддніпрянщини кінця 18 – початку 20 ст. 107

Сергій Верговський Миколаївська церква 1763 р. з с. Городище Менського р-ну Чернігівської обл. (до обгрунтування відтворення первісного вигляду) 111

Сергій Вовкодав, Олександр Юрченко Система заселення пізньоримського часу басейну р. Броварка на Переяславщині 121

Петро Вовченко Традиція вкривання дахів м’ятою соломою на Полтавщині та Слобожанщині та її продовження в музеях просто неба 135

Віталій Гедз Г.С. Черешньов – фундатор фондової колекції Макарівського районного історико-краєзнавчого музею 142

Людмила Главацька Народний одяг Рожнятівського та Долинського районів Івано-Франківської обл. кінця 19 – середини 20 ст. (на матеріалах польових експедицій та колекції НМНАПУ) 146

Олена Громова Кожух у побуті та родинній обрядовості українців 153

Тетяна Грудевич Вітальні листівки з особистого архіву М. І. Сікорського (за матеріалами фондової колекції Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав») 159

Тетяна Грудевич, Олена Жам Чорнильниці 19 – 70-х рр. 20 ст. у зібранні Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»: характеристика колекції 162

Сергій Губський Реалізація ідеї національної державності в діяльності УПСР і УСДРП в роки революції 1917–1920 рр. 170

Станіслав Дембіцький Вплив інтелектуальної та духовної спадщини Т.Г. Шевченка на життя громади Переяславщини. 1861–1916 рр. 176

Руслан Дубина Бондарство як один із допоміжних промислів населення східної Бойківщини (на матеріалах польових досліджень) 183

Олена Жам, Наталія Ткаченко Реконструкція козацької залоги 17 ст. на території Музею народної архітектури та побуту середньої Наддніпрянщини: історія створення 188

Наталія Заїка Переяславські вишиті рушники 1960–90-х рр.: традиційні риси та особливості (за матеріалами фондової збірки НІЕЗ «Переяслав») 198

Ніна Зозуля Порядкування та прикрашання подільських хат напередодні великодня: традиції та сьогодення 206

Світлана Зубер Весільний обрядовий хліб середньої Наддніпрянщини: правобережні та лівобережні села 214

Надія Зяблюк Масниця на Київщині. XIX – початок XX ст. 221

Анатолій Іваненко Московська військова присутність як визначальний фактор ухвалення Переяславської угоди 1659 року 234

Олена Калінович, Юрій Калінович, Людмила Шкіра, Микола Шкіра Жіночі пояси (крайки) Переяславщини, Полтавщини та Черкащини кінця 19 – початку 20 ст. у фондовому зібранні НІЕЗ «Переяслав» 244

Тетяна Карандєєва Традиційний український інтер’єр як відображення традиційно-звичаєвої культури українців (на матеріалі експедиційних досліджень) 249

Галина Кобаса Колекція пам’яток черняхівської культури у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля» 254

Георгій Кожолянко Проведення музеями етнографічних експедицій на початку 21 ст.: технічне забезпечення 260

Олександр Кожолянко Етнічні та екомузеї Буковини 267

Юлія Конюшенко Микола Федорович Сумцов – фундатор Музею Слобідської України 271

Світлана Копилова Створення 3-d візуалізації як етап проектування музейної експозиції (на прикладі проекту січового куреня) 276

Зінаїда Косицька Витинанки українських майстрів з колекції О.М. Петриченка в історико-художньому музеї М. Домодєдово Московської обл., Росія 283

Людмила Костенко Народні ремесла та промисли Переяславщини кінця ХІХ – 60-Х рр. ХХ ст. 292

Наталія Костюк Діяльність культурних центрів української еміграції в розбудові музею кобзарства Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 298

Олеся Кулішова Стародавня сакральна тканина – гаптована плащаниця кінця ХVІ ст. 308

Наталія Кухарєва Літературна творчість Т. Г. Шевченка переяславського циклу 313

Ірина Кучеренко, Олена Калінович Літографії художників З. Толкачова і М. Горшмана до творів класика єврейської літератури Шолом-Алейхема у фондовому зібранні НІЕЗ «Переяслав» 320

Андрій Кушерський Подарунки президентам України як основа музейної колекції (на матеріалах колекції фонду президентів України Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) 324

Оксана Ликова Керамологічна колекція музею: традиційні й нові способи формування (на прикладі Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному) 330

Роман Литвиненко Бабинські пам’ятки середньої Наддніпрянщини в системі старожитностей культурного кола Бабине 336

Олександр Литовченко Пам’ятки архітектури Чернігова у кінострічці «Допінг для ангелів» (1990 р.) 345

Юрій Мицик, Інна Тарасенко Важливий твір ХІХ ст. про церкви Переяслава 350

Людмила Назаренко Кахлі Петра Гаврищіва у фондовій колекції Національного музею народної архітектури та побуту України 353

Наталія Павлик Т.Г. Шевченко та шевченкіана І.С. Марчука: до питання творчих взаємозв’язків 360

Світлана Пригонюк Творчість Василя Завгороднього: історіографія дослідження 366

Олександр Прядко Іркліївська фортеця ХVІІ–ХVІІІ ст. 374

Віктор Ревега Марки Українського товариства охорони пам’яток історії та культури з фондової колекції Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 381

Наталія Ревега Дерев’яні церкви київського Полісся кінця 19 – початку 20 ст. та сакральні предмети з Іванківського району Київської обл. у фондовому зібранні Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 388

Тамара Русінова Колекція мідних монет з фондової збірки Національного музею народної архітектури та побуту України 399

Раїса Свирида Традиційні печі Полісся й Наддніпрянщини 406

Олена Склярова Питання соборності в програмових документах українських політичних партій (кінець 19 – початок 20 ст.) 415

Арнольд Сокульський Спроба ідентифікації великого образу методом історизму 421

Арнольд Сокульський Україна козацька: філософія пізнання й естетика історичної поеми Валентина Северинюка 428

Арнольд Сокульський, Євген Сокульський Експоненціальний розвиток: що далі? 436

Каріна Солдатова Колекція керамічних мисок та тарілок Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» (ХVII–XVIII cт.) 440

Мирослава Татарчук Майстри народних музичних інструментів та музиканти Наддніпрянщини 446

Дмитро Тетеря, Олександр Юрченко Зброя ближнього бою давньоруської доби з території південно-західної Переяславщини 455

Світлана Тетеря «Московський період» у формуванні творчої особистості Георгія Ткаченка 466

Наталія Ткаченко, Катерина Прокопенко Переяславський іконописець Василь Корнійович Руденко та його роботи у фондовій колекції Національного історико- етнографічного заповідника «Переяслав» 474

Андрій Товкайло Передумови виникнення українських адвокатів Переяславщини та роль союзу українських адвокатів у першому українському адвокатському самоврядуванні 481

Валентина Троцька До питання вивчення та збереження давньої кераміки в Україні (1954–1990 рр.) 487

Олена Трощинська Колекція картин «Козак Мамай» сучасних художників з фондів Національного історико-культурного заповідника «Чигирин» 494

Юрій Фігурний Вагомий внесок М. Сікорського у вивчення українського етнокультурного розвитку 501

Ганна Філіпова Резонанс навколо пожежі Києво-Печерської лаври 1718 р. за матеріалами з фондів ЦДІАК та ІР НБУВ 509

Вікторія Філь Рушники у весільному обряді Наддніпрянщини 20 ст. (за експедиційними матеріалами Смілянського району Черкаської обл.) 514

Наталія Чергік Експозиція просто неба на о. Хортиця в роботах закритого конкурсу 1969 р.: до історії становлення історико-культурного комплексу «Запорозька Січ» 525

Лідія Чередниченко Роботи Марії Оксентіївни Приймаченко (з фондової колекції НІЕЗ «Переяслав») 533

Жанна Чечель Науковий спадок Лесі Данченко у культурній керамології другої половини 20 ст. 537

Валентина Шакула, Олена Жам Колекція головних уборів із соломи Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 541

Марія Юрійчук Народознавчий музей загальноосвітньої школи І–ІІ ступеня с. Новосілка: до історії створення 546

Олена Якубенко Антропоморфна та зооморфна пластика з трипільського поселення Солончени 2 на Дністрі 549

Категорії

Географічний об’єкт: Переяслав

Предмети (2): Збірники статей музейної тематики, Краєзнавство України