Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Переяславіка [7].

Переяславіка [7]. – Переяслав: р., вип. 7 (9). – 310 с.

Мова видання: українська

ІІІ Єфремівські читання «Релігійне життя Переяславської землі (ІХ–ХХІ ст.)». – Збірник наукових статей.

Розділ 1. Матеріали 3-х Єфремівських читань «Релігійне життя Переяславської землі (ІХ-ХХІ ст.)»

Авраменко Юрій Православна церква і віруючі на Переяславщині під час голодомору 1932–1933 років 4

Авраменко Юрій, Вишаровський Віталій Велике архієрейське освячення храму св. архистратига Михаїла в м. Переяславі-Хмельницькому 20 січня 2011 року 14

Бесхмельніцина М., Коптюх Ю. Вплив ікони образу Миколи Чудотворця на морально-духовний стан віруючої людини 23

Бузян Галина, Лизогуб Наталія Курганний могильник давньоруського часу поблизу с. Сомкова Долина 28

Бондаренко Марина Нагороди православного духовенства в зібранні Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 46

Бова Ірина Деякі види трав і квітів середньої Наддніпрянщини у язичницьких і християнських віруваннях 50

Висовень Оксана Становлення баптиських громад та їх діяльність на теренах України (60-ті – 70-ті рр. ХІХ ст. – 1920 рр.) 58

Григоренко Тетяна Вилучення церковних цінностей на лівобережжі Черкащини (Драбівський та Золотоніський повіти) під час голоду 1921–1923 років (за документами Державного архіву Черкаської області) 63

Герасько Микола Міфологічне значення бджоли як символу душі 70

Грудевич Тетяна До історії облаштування старозавітного храму 75

Годліна Лариса, Дунайна Ірина Культові атрибути у збірці Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». Каталог 79

Жам Олена Надмогильні хрести з пісковику на загальноміському ярмарковому кладовищі в Переяславі-Хмельницькому 95

Заїка Наталія, Кучеренко Ірина Відродження української православної церкви на Переяславщині у 20-х та 90-х роках ХХ ст. 106

Захарченко Світлана Договір громади з священиком як важливий аспект взаємовідносин у парафії в ХVІІІ – поч. ХІХ ст. 111

Зубер Світлана Церковні братства як заклади духовного відомства (ХІХ – поч. ХХ ст.) 115

Калінович Олена Єпископи Переяславля Руського ХІ–ХІІІ СТ. 122

Костюк Наталія Церковні дзвони: історичний аспект та сприйняття дзвоніння віруючими 127

Кухарєва Наталія З історії виникнення та діяльності недільних шкіл 135

Кізлова Антоніна Пожежа на київському Подолі 1811 року та її наслідки в щоденнику митрополита Серапіона (Александровського) 142

Невмитий Генадій Діяльність парафіяльної громади церкви святого апостола та євангеліста Іоанна Богослова с. Строкова, Переяслав-Хмельницького району, Київської області 2001–2011 років 145

Пільх Ірина Плащаниці у збірці Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 149

Потапенко Ярослав Християнство в добу постмодернізму: перспективи і ретроспективи 152

Павлик Наталія Маєстат духовного двокрилля 158

Ревега Віктор Історія розвитку церковно-парафіяльних шкіл Полтавської губернії в ІІ Половині ХІХ ст. 163

Ревега Наталія Використання ляльки-мотанки як духовного оберегу 167

Слюсаренко Павло Служба військового духовенства в армії Директорії Української народної республіки 171

Сидоренко Микола Український кант як оригінальний музичний жанр епохи українського бароко 176

Тетеря Світлана Духовність українського народу в розписах Григорія Сокола 181

Ткаченко Ганна Церква пресвятої Покрови с. Помоклі та її парафія (кінець ХІХ – Початок ХХІ ст.) 185

Ткаченко Наталія До історії канонізації святих землі Переяславської 190

Товкайло Микола Кам’яний хрест із с. Сушки Канівського району 196

Топальський Віктор Душпастирська опіка українських миротворців в Іраку 198

Тонконог Олена Церкви Київщини у період нацистської окупації 201

Хитровська Юлія Причетність католицького духовенства правобережної України до ліберального та революційно-демократичного рухів у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 205

Хоменко Марія Виготовлення та використання свічок у релігійних закладах лівобережної Черкащини та Переяславщини 209

Чирка Леонід Категорії смерті і воскресіння у філософії Григорія Сковороди 215

Шакула Валентина До історії будівництва церкви святого Єфрема в м. Переяславі-Хмельницькому 219

Резолюція 3-х Єфремівських читань «Релігійне життя Переяславської землі (ІХ–ХХІ ст.)» 229

Розділ 2. Матеріали музейних читань, присвячених 90-річчю з дня народження відомої дослідниці трипільської культури Т. Г. Мовші та матеріали круглого столу «Пересопницькому євангелію – 450».

Білоусько Валентина Археолог та музеєзнавець Т.Г. Мовша (до 90-річчя від дня народження) 230

Бузян Галина Співпраця Т.Г. Мовші з Переяславським заповідником 238

Головко Ігор, Супруненко Олександр Пам’ятки археології Пирятинщини: історія та стан вивчення 251

Довбня Людмила, Товкайло Тамара Мовні особливості Пересопницького євангелія 268

Колибенко Олена, Колибенко Олександр «Якби-то ти, Богдане п’яний» або міфи землі Переяславської 271

Якубенко Олена, Радієвська Татяна Тамара Григорівна Мовша і Національний музей історії України 285

Категорії

Діяч: Мовша Т. Г.

Географічний об’єкт: Переяслав

Предмети (3): Збірники праць про церкву, Збірники статей музейної тематики, Краєзнавство України