Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Переяславіка [9].

Переяславіка [9]. – Переяслав: р., вип. 9 (11). – 472 с.

Мова видання: українська

До збірника ввійшли матеріали Міжнародної історико-краєзнавчої конференції «Наукові студії М. І. Сікорського», присвяченої 90-річчю з Дня народження засновника Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», Героя України Михайла Івановича Сікорського.

Абашіна Л. О. Графіті Замкової гори 6

Білоусько В. М. Трипільські пам’ятки Переяславщини: історія досліджень 8

Бойко Н. А. Агроном Яків Безнос – творець парку на Татарській горі 15

Бузян Г. М. М.І. Сікорський та етапи становлення археологічного розділу Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщин НІЕЗ «Переяслав» 18

Букет Є. В. Музейні предмети із фондової колекції НІЕЗ «Переяслав», що походять з села Грузького Макарівського району Київської області 45

Повилюнас В. Роль современного руководителя музея в культурном развитии нации 48

Верговська М. С. З історії формування архітектурної експозиції Лівобережного Полісся у Національному музеї народної архітектури та побуту України 50

Верговський С. В. До історії започаткування архітектурних експозицій Національного музею народної архітектури та побуту України 55

Визір Н.Ф. Юрій Лащук: учений і людина (за спогадами рідних) 64

Вовкодав С. М., Юрченко О. В. Памятки епохи енеоліту-бронзи басейну р. Броварки на Переяславщині 68

Волинець Н. І. Священик Михаїл Немелівський – організатор музею переслідуваної церкви 88

Гаврилюк Н. С., Кучеренко І. І. Медичні працівники Переяславщини ХІХ–ХХ ст. 94

Гайдукова Г. В. Из опыта работы с коллекцией текстиля из собрания Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта 97

Годліна Л. О. Переяславські рушники, вишиті рушниковими швами, кінець XVIII – початок XX ст. (за матеріалами фондової збірки НІЕЗ «Переяслав»). Каталог розширений 102

Годліна Л. О., Жам О. М. Кам’яні надгробки некрополів м. Переяслава-Хмельницького з мотивом дерева 111

Грудевич Т. В. Чинбарський промисел на Переяславщині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) 116

Грукач В. О., Ткаченко О. В. Історико-правові аспекти організації державного управління в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст. 124

Губський С. І. Публіцистичні виступи Симона Петлюри на сторінках військово-історичного журналу «Табор» 128

Дембіцький С. С. М. І. Сікорський – творець Переяслав-Хмельницького історичного музею 132

Демуз І. О. Краєзнавчі пошуки Російського географічного товариства в оцінках радянських дослідників 137

Добрянський В. К. Печерні християнські скити Лівобережжя Середнього Дністра 143

Жам О. М. Борошномельне виробництво Торгового дому «Брати Яхненки і Симиренко» 152

Заїка Н. Л. «Дерево життя» – основний мотив монастирських рушників (з колекції Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав») 158

Зубер С. М., Захарченко С. М. Михайло Іванович Сікорський і скансен: внесок у створення 162

Калашник Є. С. Пам’ятки археології с. Білики та його околиць на Полтавщині (за матеріалами розвідки 2007 р.) 167

Калінович О. І. Земська освіта у Переяславському повіті другої половини ХIХ – початку ХХ ст. 173

Калінович Ю. Б. Будівництво, способи догляду та опорядження сухопутних шляхів сполучення та правила пересування ними в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. 179

Калінович Ю. Б., Калінович О. І. З історії виникнення поштової листівки як нового різновиду кореспонденції: типи та види її оформлення в кінці ХІХ – початку ХХ ст. 184

Ключинська М. О. Фондова колекція дерев’яної іграшки Національного музею народної архітектури та побуту України 189

Костюк Н. В. Характерні особливості відтворення українських свят науковими співробітниками НІЕЗ «Переяслав». Святкування народної традиції: «Українська Масниця. Колодій» 193

Краснодемська І. Й. Культурницька проблематика в доробку вчених діаспори (ХХ ст.) 198

Кузьменко А. В. Мікроклімат приміщень музею та фондосховищ. Способи його моніторингу та регуляції мікроклімату 203

Кукса Н. В., Діденко Я. Л. Старожитності Чигиринщини в подорожніх нотатках відомих особистостей ХІХ – першої половини ХХ століття 207

Кухарєва Н. М. Філателістична Шевченкіана у колекції НІЕЗ «Переяслав» 210

Кучеренко І. І. Репресовані священики Переяславщини (30-ті роки XX ст.) 215

Лазарєва В. Т. Проблеми духовних цінностей у художній візії Пантелеймона Куліша 219

Ластовська О. Л. Чернецтво і монастирі Переяслава в сучасній українській історіографії 223

Лизогуб Н. В. Інтер’єр давньоруського житла (за матеріалами археологічних досліджень на Переяславщині) 227

Луцик О. О. Соціокультурні та ментально-психологічні особливості сучасного українського суспільства 230

Марціяш Н. В. Досвід та практика в охоронно-культурній діяльності на прикладі Національного заповідника «Замки Тернопілля» 234

Марченко І. Я. Захист музейних експонатів з деревини від ентомологічної групи шкідників в музеях України. Історія питання. Перспективи та актуальність запровадження нових підходів 238

Орел Л. Г. Художні промисли України 241

Павлик Н. М. Літературна спадщина Михайла Івановича Сікорського: текстологічні особливості письма 247

Парацій В. М. «Навколомузейницькі» інтереси Богдана Лепкого та Зенона Кузелі: до характеристики особистостей однієї епохи 251

Погорілий М. М. Побутування промислу лозоплетіння в Середній Наддніпрянщині 256

Потапенко Я. О. Постколоніальний характер сучасної України: спроба миждисциплінарного підходу 259

Пригонюк С. П. Самобутність таланту народного митця Василя Завгороднього 262

Приходько В. М., Прокопенко К. В. «Кобзар» Т. Г. Шевченка у ліногравюрах Василя Лопати (на матеріалах фондової колекції НІЕЗ «Переяслав») 266

Прокопенко К. В., Наконечна Г. М. Роботи Степана Куцого в колекції НІЕЗ «Переяслав» 270

Прядко О. О. Нумізматичні знахідки із села Велика Бурімка Чорнобаївського району Черкаської області 274

Ревега В. В., Ревега Н. М. Громадська діяльність М. І. Сікорського 278

Роздобудько М. В. Пивихинські пам’ятки Переяславського лівобережжя та їх найближче пізньотрипільське оточення 282

Рубан А. О. Феномен духовності у площині демократизації політичного життя 296

Свирида Р. О. Етнографічні дослідження історичної Лубенщини в контексті створення архітектурно-етнографічної експозиції Національного музею народної архітектури та побуту України 299

Семенова О. В. Шкіряний кустарний промисел Київської губернії в кінці XIX – першої половини XX століть 306

Соловйова Т. М., Черепанов А. І. Територіально-адміністративний розвиток Київської губернії у першій половині XIX ст. 311

Стромилюк Л. В. Реставрація живопису у північній зовнішній галереї Софійського собору в Києві 317

Терещенко О. В. Військова організація Давньої Русі (кінця ІХ – першої половини ХІ ст.: проблеми та перспективи сучасного стану дослідження) 321

Тетеря Д. А. Деякі підсумки та перспективи археологічних досліджень 2003-2008 рр. на території Вознесенського монастиря у Переяславі 326

Ткаченко Г. П. Канівська ГЕС і Переяславщина: соціальний та економічний аспекти 343

Ткаченко Н. Г., Жам О. М. Перший етап виділення землі для створення Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини 348

Ткаченко Т. В. Внесок Г. П. Галагана у розвиток музейної справи України другої половини ХІХ ст. 359

Токар Л. К. Культура і наука самопізнання: взвємодія та взаємовпливи у процесі розвитку українського народу 364

Толочко Д. В. Популяризація знань як практичний метод пам’яткоохоронної роботи у 1920-х початку 1930-х рр. 368

Тонконог О. І. Забезпечення продовольством населення Київщини під час нацистської окупації (1941-1944 рр.) 372

Тригуб О. О. Нові документи з історії будівлі Чернігівського колегіуму наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст. 374

Фігурний Ю. С. Роль Переяслава в українському етнодержавонацієтворенні в середині XVII ст. в українознавчому вимірі 380

Харченко Л. М. Філософські проблеми духовного життя суспільства 392

Харчук Т. В. Павло Лимаренко як один із фондоутворювачів Музею гетьманства 397

Чередниченко Л. С. Творчість самодіяльної художниці м. Переяслава-Хмельницького Валентини Вердоні 400

Чумаченко А. Позаобрядові весільні жанри Південної Одещини як засіб вираження національної самоідентичності 406

Шкіра М. В. До питання збереження пам’яток дерев’яної архітектури (з досвіду роботи Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини м. Переяслава-Хмельницького 409

Шкіра М. В., Шкіра Л. М. До питання вивчення затоплених водами Канівського водосховища правобережних та лівобережних сіл Переяславщини в 60-70-х роках ХХ століття 414

Щербань О. В. Функції глиняного посуду в культурі харчування українців як об’єкт наукових студій ХІХ – першої третини ХХ століття 420

Юхименко Н. Ф. Місце філософії освіти в системі культури 426

Ткаченко Н. Г. Будівничий Музею 432

Бузян Г. М. Спогади про Євгенію Володимирівну Махно (1913–1992) (на відзначення 100-річчя від дня народження) 437

Категорії

Географічний об’єкт: Переяслав

Предмети (3): Збірники статей з археології, Збірники статей музейної тематики, Краєзнавство України