Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Дзюбан Р. В. Переміщення і втрати культурних цінностей установ м. Львова в роки Другої світової війни.

Дзюбан Р. В. Переміщення і втрати культурних цінностей установ м. Львова в роки Другої світової війни. – Львів, . – 20 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА409927

Мова видання: українська

Автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Дзюбан Роман Володимирович; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознавства.

Категорії

Автор: Дзюбан Роман Володимирович

Предмет: Нові надходження