Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Скиба Л. Е. Пирогівський могильник зарубинецької культури.

Скиба Л. Е. Пирогівський могильник зарубинецької культури. – К.: г. – 176 с.

Мова видання: українська

Монографію присвячено визначній пам’ятці археології — могильнику зарубинецької культури в Пирогові під Києвом.

Всебічно аналізується поховальний обряд та інвентар (посуд, фібули та ін.). Час існування могильника охоплює II ст. до н. е. — середину І ст. н. е. Розглядаються питання походження зарубинецької культури та світогляду племен Середнього Подніпров’я.

У додатку вміщено опис неопублікованих поховань Пирогівського могильника за звітами А. І. Кубишева та Л. Є. Скиби.

І. Дослідження поховальних пам’яток зарубинецької культури

ІІ. Поховальний обряд пирогівського могильника:

– топографія та планування, орієнтування та облаштування моги, типи поховань, рештки кремації, жертовна їжа.

ІІІ. Поховальний інвентар: кераміка, фібули, інші речі

IV. Хронологія могильника

V. Пирогівський могильник та проблема походження Зарубинецької культури Середньої Наддніпрянщини

VI. Деякі риси світогляду Зарубинецьких племен Середньої Наддніпрянщини за матеріалами Пирогівського могильника

Категорії

Автор: Скиба Любов Єгорівна

Географічний об’єкт: Пирогів

Предмет: Культури римського часу