Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Верменич Я. В. Південна Україна на цивілізаційному пограниччі.

Верменич Я. В. Південна Україна на цивілізаційному пограниччі. – К.: Інститут історії України, р. – 482 с.

Мова видання: українська

Відп. ред. В. А. Смолій. НАН України. Інститут історії України, Відділ історичної регіоналістики.

В монографії представлений у хронологічному діапазоні понад двох з половиною тисячоліть соціокультурний і ментальний образ Південної України – регіону, який сформувався на перехресті різноспрямованих політичних, економічних, культурних впливів і зрештою став однією з «гарячих точок» на європейському континенті. Уведення регіонального аналізу у контекст дослідження кордонів і погранич дає змогу прояснити як переваги культурного розмаїття, так і витоки підвищеної конфліктності і ментальних незбігів у «зонах ризику».

За запрошенням автора другий розділ монографії «Південна Україна як об’єкт історіографічного осмислення й політичних маніпуляцій» підготував доктор історичних наук Олексій Ясь

Категорії

Автор: Верменич Ярослава Володимирівна (1967 р. –)

Географічний об’єкт: Південна Україна

Предмет: Краєзнавство України