Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Герасько М. О. Побут населення містечок Чернігово-Сіверщини (друга половина XVIII - середина XIX ст.).

Герасько М. О. Побут населення містечок Чернігово-Сіверщини (друга половина XVIII - середина XIX ст.). – Київ, . – 16 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА411895

Мова видання: українська

Історичний період: 2 пол. 18 – сер. 19 ст.

Автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.05 / Герасько Марина Олександрівна; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.

Категорії

Автор: Герасько Марина Олександрівна

Географічний об’єкт: Чернігівська губернія

Предмет: Матеріальна культура; побут